BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogołębska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Internacjonalizacja renminbi (RMB) a międzynarodowa nierównowaga płatnicza
Internationalisation of the Renminbi (RMB) and the Problem of Global Imbalances
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 361-374, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Nierównowaga płatnicza, Renminbi (RMB), Waluta międzynarodowa, Międzynarodowy system walutowy, Międzynarodowe systemy monetarne
Payment imbalances, Renminbi (RMB), International currency, International monetary system, International monetary systems
Note
summ.
Abstract
Procesy internacjonalizacji walut jako alternatywy dla USD zyskują coraz większą uwagę i stają się przedmiotem coraz częstszych analiz, zarówno w dyskusjach akademickich, jak i oficjalnych forach współpracy międzynarodowej (G20, MFW, BIS). Utworzenie prawdziwego wielodewizo- wego systemu, opartego na kilku walutach międzynarodowych stanowi jeden z alternatywnych scenariuszy reformowania międzynarodowego systemu walutowego. Czynnikiem stymulującym proces reformowania jest wadliwość systemu opartego na jednej walucie, co destabilizuje międzynarodowe środowisko finansowe i podtrzymuje międzynarodową nierównowagę płatniczą. Wśród walut mogących odegrać istotną rolę międzynarodową coraz większe znaczenie zyskuje renminbi (RMB). Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że władze chińskie są aktywne w internacjonalizowaniu własnej waluty i konsekwentnie podejmują działania w tym kierunku. Motorem tych działań są korzyści, jakie kraj może odnieść w wyniku międzynarodowego zastosowania własnej waluty. Celem artykułu jest analiza procesu internacjonalizacji RMB i próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces ten wpływa i wpłynie w perspektywie długookresowej na gospodarkę chińską i globalną, w tym na międzynarodową nierównowagę płatniczą.(abstrakt oryginalny)

The internationalization processes of the currencies as an alternative to the USD are of great importance and are becoming deeply investigated, during academic discussions as well as at the official international meetings (G20, IMF, BIS). The evolution of the international monetary system towards a truly multipolar one, is among the scenarios of reforming the system. The driving force behind the reform is the lack of stability of the system based on one currency and its role in creating global imbalances. Among currencies being able to substitute the USD in the international monetary system, renminbi (RMB) is gaining more and more in importance. What is worth noting is that Chinese authorities are especially active in promoting the process of internationalization of the currency, due to benefits of the internationalization process for the country. The aim of the article is to analyze the process of the internationalisation of the RMB and to answer the question of its influence on the Chinese as well as the global economy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderlini J., Cookson R., 2011, Cross-border renminbi trade flourishes, Financial Times, 1 March.
 2. Angeloni I., et al., 2011, Global currencies for tomorrow: a European perspective, European Economy, Economic Papers, no. 444, July.
 3. Benassy-Quere A., Pisani-Ferry J., 2011, What international monetary system for a fast-changing world economy, Bruegel Working Paper, April, no. 6.
 4. Fratzscher M., Mehl A., 2011, China's dominance hypothesis and the emergence of a tri-polar global currency system, ECB Working Paper Series, no. 1392, October.
 5. Gao H., Yu Y., 2011, Internationalisation of the renminbi, BIS Papers no. 61, December.
 6. Maziad S., Farahmand P., et al., 2011, Internationalization of emerging market currencies: a balance between risks and rewards, IMF Staff Discussion Note, 19 October.
 7. McCauley R., 2011, Renminbi internationalization and China's financial development, BIS Quarterly Review, December.
 8. McCauley R., 2011, The internationalisation of the renminbi, Paper prepared for the 2nd Annual International Conference on the Chinese Economy Macroeconomic management in China: monetary and financial stability issues, Hongkong, 14 January.
 9. Otero-Iglesias M., 2010, The internationalization of the renminbi (RMB): a strategy of crossing the river by feeling the stones, Paper prepared for the 1st international Electronic Symposium on Chinese Politics, March.
 10. Song F., 2011, Comments on paper Internationalisation of the renminbi presented by R. McCauley, [w:] Currency internationalization: lessons from the global financial crisis and prospects for the future in Asia and the Pacific, BIS Papers, no. 61, December.
 11. Valle S., 2011, The path of internationalisation of the RMB, Background paper prepared for the report Reforming the international monetary system: options and implications, April.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu