BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślak Marek
Title
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 83, s. 9-20, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Bilans, Dywidenda, Sprawozdanie finansowe
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Balance sheet, Dividend, Financial statements
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie międzynarodowych uregulowań dotyczących ujawnienia zdarzeń następujących po dniu bilansowym. Przedstawione zostały regulacje amerykańskie, brytyjskie oraz zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Harminizacja rachunkowości także w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym napotyka trudności, wynikające z konieczności zmiany wieloletnich praktyk jednostek prowadzących rachunkowość. Kwestia ta została omówiona na przykładzie zmian, jakie zaszły w brytyjskim systemie rachunkowości w związku z dostosowaniem tamtejszego standardu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dywidend. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alexander D., Britton A., Financial Reporting, Seventh Edition, Thomson, London 2004.
 2. Delaney P.R., Epstein B.J., Nach R., Budak S.W., Wiley GAAP 2004. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley & Sons, New York 2003.
 3. Financial Reporting Standard 21 - Events after the Balance Sheet Date, ASB, London 2004.
 4. Holmes G., Sugden A., Gee R, Interpreting Company Reports and Accounts, Pearson Education - Prentice Hall - Financial Times, Harlow 2005.
 5. Kieso D.E., Weydandt J.J., Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, New York 1995.
 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 10, "Zdarzenia następujące po dniu bilansowym", IASB (RMSR), 2003.
 7. Statement of Standard Accounting Practices 17 - Post-balance sheet events, ASB, London 1980.
 8. Statement on Auditing Standards No. 1 - Subsequent Events, AICPA, New York 1973.
 9. Tech 7/03: Guidance on the Determination of Realised Profits and Losses in the Context of Distributions under Companies Act 1985, ICAEW - ICAS 2003.
 10. Tech 57/05: Distributable Profits: Implications of IAS 10 and FRS 21 for Dividends, ICAEW - ICAS 2005.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 684.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu