BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brózda Dominika (Uniwersytet Łódzki), Feder-Sempach Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Reakcja cen akcji w strefie euro na decyzje Europejskiego Banku Centralnego
The Reaction of Stock Prices in the Euro Zone to the European Central Bank Decisions
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 375-388, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ceny akcji, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Strefa euro, Stopa zwrotu akcji
Shares prices, Monetary Policy of the ECB, Eurozone, Stock rate of returns
Note
summ.
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
Zagadnienie związku pomiędzy prowadzoną polityką pieniężną a rynkiem finansowym, głównie rynkiem akcji jest jednym z problemów, które analizują ekonomiści, politycy i władze monetarne w poszczególnych krajach. Kanał papierów wartościowych jest głównym elementem mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Celem głównym artykułu jest analiza związku stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z rynkiem udziałowych papierów wartościowych w strefie euro, reprezentowanym przez indeks EURO STOXX. Przedstawione w artykule badania empiryczne analizują wpływ zmiany stopy procentowej EBC na stopę zwrotu z inwestycji w udziałowe papiery wartościowe w strefie euro. Wyniki badań przeprowadzonych w okresie 1999-2011 wskazały na brak związku polityki monetarnej EBC z rynkiem akcji. Wytłumaczeniem tego zjawiska może być trafne przewidywanie decyzji ECB przez uczestników rynku.(abstrakt oryginalny)

The relationship between the monetary policy and the financial market, especially stock market, is one of the issues which has been analysed by economists, politicians and monetary authorities in each country. The asset price channel is the main element of the monetary policy transmission mechanism. The aim of the study is to analyze the relationship between the reference interest rate of the European Central Bank (ECB) and the stock market in the euro zone, which is represented by the EURO STOXX index. Presented in this article, empirical studies analyse the impact of changes in the ECB's main policy rates on the stock market returns in the euro zone. Results from the studies (covering the period 1999-2011) showed the lack of connection between the ECB's monetary policy and the stock market. The explanation for this phenomenon may reflect the fact that the monetary policy decision of the ECB are well anticipated by the financial market participants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basistha A., Kurov A., 2006, Macroeconomic Cycles and the Stock Market's Reaction to Monetary Policy, Journal of Banking and Finance.
 2. Blattner T., Catenaro M., Ehrmann M., Strauch R., Turunen J., 2008, The predictability of monetary policy, ECB Occasional Paper Series, no. 83, Frankfurt a. Men.
 3. Bohl M., Siklos P., Sondermann D., 2008, European Stock Markets and the ECB's Monetary Policy Surprises, International Finance, no. 11(2).
 4. Ehrmann M., Fratzscher M., 2007, Communication and Decision-Making by Central Bank Committees: Different Strategies, Same Effectiveness?, Journal of Money, Credit and Banking, no. 39.
 5. Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Kholodilin K., Montagnoli A., Napolitano O., Siliverstovs B., 2008, Assessing the impact of the ECB's monetary policy on the stock markets: a sectoral view, KOF Working Papers, no. 213.
 7. Mishkin F.S., 2001, The transmission mechanism and the role ofasset prices in monetary policy, National Bureau of Economic Research Working Paper, no. 8617, Cambridge.
 8. Przybylska-Kapuścińska W., 2008, Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Pszczółka I., 2007, Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp procentowych, [w:] J.L. Bednarczyk (red.), Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 10. Santa-Clara P., Valkanov R., 2003, The Presidential Puzzle: Political Cycles and the Stock Market, Journal of Finance.
 11. Serwa D., Szymańska M., 2004, Reakcja rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, Bank i Kredyt, nr 6.
 12. Sicilia J., Perez-Quiros G., 2002, Is the European Central Bank (and the United States Federal Reserve) predictable?, ECB Working Paper, no. 192, Frankfurt a. Men.
 13. Vähämaa S., Äijö J., 2010, The FED Policy Decisions and implied volatility, Journal of Futures Markets.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu