BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokół Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka
Effectiveness of Stress Testing as a Tool for Measuring Risk
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 432-442, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Modele oceny ryzyka, Pomiar ryzyka
Risk management, Risk assessment models, Risk measures
Note
summ.
Abstract
Skala kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 roku, sugeruje, że metody zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych były niewystarczające. Zawiodły zarówno modele wyceny ryzyka, jak i regulacje nadzorcze. Kryzys obnażył między innymi wiele słabości ilościowych metod pomiaru ryzyka, które są praktycznym i szeroko wykorzystywanym narzędziem do oceny ekspozycji na ryzyko, na jakie narażone są podmioty operujące na rynku finansowym. Celem artykułu jest analiza jednej z metod pomiaru ryzyka - testów warunków skrajnych - oraz wskazanie czynników, które przyczyniły się do niedoszacowania zagrożenia przez instytucje stosujące tę metodę. Mimo zaobserwowanych niedoskonałości kwantyfikatywne modele wyceny ryzyka są niezastąpionym i dającym mnóstwo możliwości narzędziem. Konieczne jest jednak uzupełnienie metodologii zarządzania ryzykiem o wnioski wyciągnięte z kryzysu.(abstrakt oryginalny)

The magnitude of the financial crisis that began in 2007 suggests that risk management in the financial institutions must have been inefficient. Neither the risk pricing models, nor the supervisory regulations have protected us against a major breakdown. The 2007 crisis has exposed many weaknesses concerning quantitative methods of risk measurement that are practical and constitute a widely used tool for assessing risk. Aim of this article is to analyze one of the risk measurement methods - stress tests - and to indicate factors that have contributed to underestimating the risk by institutions using this method. Despite the imperfections observed during the breakdown, quantitative models of risk pricing are irreplaceable and give plenty of opportunities. However, it is necessary to complement the methodology with the lessons learned from the crisis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basel Committee on Banking Supervision, 2009, Principles for sound stress testing practices and supervision, Bank for International Settllements, Bazylea.
  2. Bessis J., 2010, Risk Management in Banking, Wiley & Sons Ltd., Chichester.
  3. Blanco C., 1999, Complementing VaR with Stress Tests, Derivatives Week, no. 9.
  4. Committee on the Global Financial System, 2009, Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice, Bank for International Settlements, Bazylea.
  5. Das S., 2006, Risk Management, John Wiley & Sons, Singapore.
  6. Dowd K., 2002, An introduction to market risk measurement, John Wiley & Sons,
  7. Chichester. Dowd K., 2005, Measuring Market Risk, John Wiley & Sons Ltd,
  8. Chichester. Jorion P., 2000, Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, New York.
  9. Kawiak R., Żarna J., 2010, Dlaczego stress-testy stresują?, Gazeta Bankowa, nr 07-08.
  10. Morini M., 2011, Understanding and Managing Model Risk. A Practical Guide for Quants, Traders and Validators, John Wiley & Sons, Chichester.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu