BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ławniczak Kamil (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Komisja Europejska między rolą regulacyjną a polityczną
The Role of the European Commission between Regulatory Functions and Political Ambitions
Source
Przegląd Europejski, 2011, nr 1, s. 124-142
Keyword
Biała Księga, Polityka, Polityka regulacyjna
White Paper, Politics, Regulatory policy
Note
summ.
Company
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstract
Artykuł ten próbuje odpowiedzieć na pytanie o rolę, jaką w systemie politycznym Unii Europejskiej pełni Komisja. Zasadnicze znaczenie ma to, na ile jest to rola polityczna, a na ile regulacyjna oraz czy połączenie obu tych sposobów funkcjonowania ma pozytywne czy też negatywne konsekwencje. (fragment tekstu)

Those who regard European Union as a regulatory organisation believe the European Commission should play a role of neutral, output-oriented institution. Others claim the Union needs more democracy and demand more political involvement and accountability from the Commission. This article assesses the current position of the European Commission between regulatory functions and political ambitions. To this end, treaty provisions and Commission's activities were analysed. Some focus is also given to the legitimacy consequences of mixing the two above-mentioned roles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2003.
 2. Christiansen T., Legitimacy Dilemmas of Supranational Governance: The European Commission between Accountability and Independence, "RSC Working Paper" 1997, nr 74, http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/97_74.html (23.11.2010).
 3. European Union, "Journal of Common Market Studies" 2002, nr 4.
 4. Ławniczak K., Unia Europejska na drodze do jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych - pakiet dyrektyw z 2002 roku, "Studia Medioznawcze" 2008, nr 4.
 5. Majone G., Europe's 'Democratic Deficit': The Question of Standards, "European Law Journal" 1998, nr 1.
 6. Majone G., From the positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance, "Journal of Public Policy" 1997, nr 17.
 7. Majone G., The European Commission: The Limits of Centralization and the Perils of Parliamentarization, "Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions" 2002, nr 3.
 8. Moravcsik A., In Defence of the 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the Moravcsik A., The Myth of Europe's 'Democratic Deficit', "Intereconomics" 2008, nr 6.
 9. Řiháčková V., Making the European Commission more accountable? Enhancing input legitimacy and its possible impact, "Europeum. Institute for European Policy" 2007, http://www.europeum.org/doc/pdf/884.pdf (23.11.2010).
 10. Schimmelfennig F., Legitimate Rule in the European Union. The Academic Debate, "Tübinger Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und Friedensforschung" 1996, nr 27.
 11. Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997.
 12. Wierzchowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 13. Wimmel A., Theorizing the Democratic Legitimacy of European Governance: a Labyrinth with No Exit?, "Journal of European Integration" 2009, nr 2.
 14. Wincott D., Looking forward or harking back? The Commission and the reform of governance in the EU, "Journal of Common Market Studies" 2001, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu