BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Trafność predykcji bankructwa przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli wczesnego ostrzegania
Accurancy Prediction of Companies Bankruptcy on the Example of Chosen Prediction of Financial Distress Models
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 171-179, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Bankructwo, Analiza porównawcza
Enterprises bankruptcy forecasting, Bankruptcy, Comparative analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tematyka artykułu dotyczy modelu systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa przed bankructwem i ocenie możliwości przewidywania - na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, który z wybranych zagranicznych i polskich modeli predykcji bankructwa wykazuje najwyższe zdolności predykcyjne, z uwzględnieniem danych empirycznych przedsiębiorstwa za okres 1994-2004. Metodą badawczą wykorzystaną w badaniach jest analiza porównawcza.(abstrakt oryginalny)

This Article is dedicated to the Prediction of Financial Distress Models of the company and assessing their ability to predict - based on studies carried out on commercial-production company. The author tries to find answer, which of the selected foreign and Polish Prediction of Financial Distress Models show the highest predictive ability, taking into account empirical data, the company for the period 1994-2004. The research method used in the study is a comparative analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altman E.I., Hotchkiss E.(2007), Trudności finansowe a upadłość firm, jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć. Jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, Wydanie I, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  2. Haugen R.A., Senbet L.W. (1978), The Insignificance of Bankruptcy Costs To The Theory of Optimal Capital Structure, "The Journal of Finance" vol. 33, nr 2.
  3. Jensen M.C. (1991), Corporate Control and the Politics Of Finance, "Journal of Applied corporate Finance", vol. 4, nr 2.
  4. Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 2.
  5. Siedlecki R. (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, efektywne zmniejszanie ryzyka: przewidywanie zagrożeń, teoria cykli, modele ostrzegania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu