BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)
Title
Mierniki klienta w strategicznej karcie wyników w portach morskich
Customer Measures in Balanced Scorecard in Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 181-191, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Porty morskie, Orientacja na klienta
Balanced Scorecard (BSC), Seaports, Costumer orientation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansów. Tematyka artykułu dotyczy modelu systemu wczesnego. Celem artykułu jest przedstawienie roli mierników w perspektywie klienta strategicznej karty wyników w portach morskich. W gospodarce rynkowej osiąganie celów finansowych nie jest możliwe bez uwzględnienia wymagań i oczekiwań klientów. Aby port morski mógł zrealizować zamierzone cele i osiągnąć zadowalające wyniki finansowe powinien zidentyfikować potrzeby i oczekiwania swoich kontrahentów. Perspektywa klienta strategicznej karty wyników pozwala na identyfikacje docelowych klientów i segmentów rynku oraz przypisuje odpowiednie mierniki, z których najważniejsze to: udział w rynku, satysfakcja klientów i ich rentowność. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article presents the role of measurement in the Client perspective of the Balanced Scorecard of seaports. In the market economy achieving financial goals is not possible without taking into account the requirements and expectations of customers. In order to realize the intended objectives and acquire satisfactory financial results, seaports should identify the needs and expectations of its business partners. Customer focus in the balanced scorecard allows for the identification of targeted customers and segments of the market. It also assigns appropriate measures, of which the most important are: involvement in the market, cus-tomer satisfaction and their profitability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  3. Kozarkiewicz A. (2007), Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, w: "Monitor Rachun-kowości i Finansów" nr 5.
  4. Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  5. Świderska G.K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, DzU 1997, nr 9, poz. 44, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu