BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bentyn Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa o charakterze globalnym
Identity Management in Global Enterprises
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 461-471, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Tożsamość przedsiębiorstwa, Zarządzanie tożsamością
Company image, Enterprise identity, Single Sign-On (SSO)
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa globalnego to wymagające wyzwanie. Przedsiębiorstwo powinno mieć sprecyzowaną strategię zarządzania swoimi atrybutami w celu osiągnięcia spójnego i pożądanego wizerunku na zróżnicowanym rynku globalnym. Dzięki porównaniu strategii działania w tym zakresie przedsiębiorstw wielonarodowych ustalono, że wybierają one jedną z trzech zidentyfikowanych strategii wyrażania swojej tożsamości: identyfikację monolityczną, identyfikację grupową lub identyfikację markową. Identyfikacja monolityczna to strategia polegająca na powtarzalnym wykorzystywaniu atrybutów przedsiębiorstwa we wszystkich dostępnych mu fizycznych lokalizacjach. Identyfikacja grupowa polega na bardziej elastycznym wykorzystaniu atrybutów firmy przez firmy współpracujące w procesie strategicznej kooperacji w wielu różnych lokalizacjach. Identyfikacja markowa to strategia skupiająca uwagę rynku na produktach lub usługach przedsiębiorstwa, co pozwala na jeszcze większą elastyczność w rozumieniu dostosowania do warunków lokalnych. Wymienione strategie charakteryzują się określonymi wymaganiami wdrożenia, wpływającymi na ich efektywność. Ponadto zależą one od celów strategicznych określonego przedsiębiorstwa globalnego.(abstrakt oryginalny)

Managing of an identity of a businesses enterprise in the global economy is a challenging task. It is important to have a general strategy to manage all attributes of a company in a way which allows a globally diverted potential customers to receive a certain and desired company image. By a comparison of strategies adopted by a multinational companies it is found that they tend to choose one of three identified ways to express their identity: monolith identity, group identity or brand identity. Monolith identity is a strategy based on one set of attributes repeated in all possible physical locations available to the global company. The group identity is a flexible usage of the company attributes by the businesses joined to establish a strategic cooperation in a very different location. Brand identity is a strategy which focuses attention of the market on products or services of a company, which allows greater flexibility in term of a local adjustment. The above mentioned strategies are characterized by various requirements to prove their efficiency. They also depend on the strategic goals of the certain global business enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., 1999, Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków.
 2. Bentyn Z., 2011, Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWSB, Poznań.
 3. Borusiak B. (red.), 2011, Innowacje w marketingu i handlu, Florek M., Janiszewska K., Możliwości i ograniczenia pozycjonowania marek terytorialnych, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Cisek M., Rak A.M., 2011, Współczesne problemy zarządzania, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 5. Dobiegała-Korona B., 2008, Integrująca rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Z. Dworzecki, M. Romanowska (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 6. Kaplan S., Norton D., 2011, Alignment. Dopasowanie w biznesie, GWP Gdańsk.
 7. Komorowski J., 2011, Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 8. Meed R., Andrews T.G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolters Kliwer Business, Warszawa.
 9. Romanowska M. (red.), 2011, Grupy Kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa.
 10. Rudnicki L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 11. Rymarczyk J., Domiter M., Drelich-Skulska B. (red.), 2010, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu