BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Formalne i nieformalne informacje zwrotne w rachunkowości zarządczej
Formal and Informal Feedback in Management Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 243-251, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Informacja, Zarządzanie
Management accounting, Information, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli, zakresu i wzajemnego oddziaływania formalnej i formalnej informacji zwrotnej w rachunkowości zarządczej. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego cel zrealizowano na podstawie badań literaturowych z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania i cybernetyki. W pierwszej części artykułu przedstawiono rolę i rodzaje informacji zwrotnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie omówiono informację zwrotną jako element rachunkowości zarządczej oraz wskazano na charakterystyki umożliwiające wyodrębnienie jej części formalnej i nieformalnej. W artykule wykorzystano metodę dedukcji, a jako technikę badawczą zastosowano studia literaturowe. (abstrakt oryginalny)

This article present the role, scope and interaction of formal and informal feedback in management accounting. The paper is theoretical in nature, and its purpose was realized on the basis of the literature of management accounting, management, and cybernetics. The first section presents the role and types of feedback in the process of business management. It then discusses feedback as part of management accounting and identifies the characteristics to extract part of the formal and informal. The article uses the method of deduction, and as a research technique used literature studies(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arunachalam V., Beck G. (2002), Functional Fixation Revisited: the Effects of Feedback and a Repeated Measures Design on Information Processing Changes in Response to an Accounting Change, "Accounting, Organization and Society" nr 27.
 2. Ashford S.J., Tsui A.S. (1991), Self-Regulation for Managerial Effectiveness: the Role of Active Feedback Seeking, "Academic of Management Journal" nr 34.
 3. Ashford S.J., Blatt R., VandeWalle D. (2003), Reflections on the Looking Glass: a Review of Research in Feedback-Seeking Behavior in Organization, "Journal of Management" nr 29.
 4. Beck V. (2002), Functional Fixation Revisited: the Effects of Feedback and a Repeated Measures Design on Information Processing Changes in Response to an Accounting Change, "Accounting, Organization and Society" nr 27.
 5. Beer S. (1966), Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa.
 6. Bruns Jr W.J., McKinnon S.M. (1993), Information and Managers: a Field Study, "Journal of Management Accounting Research" nr 5.
 7. Burns J., Vaivio J. (2001), Management Accounting Change, "Management Accounting Research" nr 12.
 8. Gupta A.K., Govindarajan V., Malhotra A. (1999), Feedback-Seeking Behavior within Multinational Corporations, "Strategic. Management Journal" 20.
 9. Flamholtz E.G. (1996), Effective Organizational Control: a Framework, Applications and Implications, "European Management Journal" nr 14.
 10. Kożmiński A.K. (1979), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.
 11. Leung P.W., Trotman K.T. (2005), The Effects of Feedback Type on Auditor Judgment Performance for Configural and Non-Configural Tasks, "Accounting, Organization and Society" nr 30.
 12. London M., Smither J.W. (2002), Feedback Orientation, Feedback Culture, and the Longitudinal Performance management process, "Human Resource Management Review" nr 12.
 13. Otley D.T. (1999), Performance Management: a Framework for Management Control Systems Research, "Management Accounting Research" nr 10.
 14. Pitkänen H. Lukka K. (2011), Three Dimensions of Formal and Informal Feedback in Management Accounting, "Management Accounting Research" nr 22.
 15. Tourish D., Robson P. (2006), Sense Making and the Distortion of Critical Upward Communication in Organizations, "Journal of Management Studies" nr 43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu