BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Raportowanie wewnętrzne w zakresie jakości
Internal Reportine with Regard to Quality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 253-260, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Sprawozdawczość, Raportowanie, Jakość, Koszty jakości
Management accounting, Reporting, Reporting, Quality, Quality costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono obszar raportowania wewnętrznego dotyczącego jakości. W pierwszej część wyjaśniono istotę i zakres wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej. W drugiej części artykułu omówiono trzy podejścia do raportowania na temat jakości: sprawozdania budżetowe, raporty dotyczące struktury kosztów jakości oraz raportowanie problemów związanych z jakością. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie istoty raportowania wewnętrznego na potrzeby menedżerów i na tym tle wskazanie możliwości kształtowania sprawozdań zarządczych dotyczących jakości z uwzględnieniem kosztów jakości. Teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że wewnętrzne raportowanie wspomaga podejmowanie decyzji ukierunkowanych na poprawę jakości produktów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper describes an area of internal reporting concerning quality. In the first part the essence and scope of internal managerial reporting were briefly explained. In the second part of the article three major approaches to quality reports were depicted: reporting in respect of budgetary control, reporting the structure of quality costs and reporting problems about quality. The objective of the paper is to explain the essence of internal reporting for managers and to indicate the possibilities to create managerial quality reports in particular referring to costs of quality. The argument of the article is that internal reporting supports decision making process oriented towards improvement of company's products quality. The methodology adopted in the paper include deductive reasoning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  3. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Nowak W.A. (2001), w: A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, WSPiZ, Łódź.
  5. Skrzypek E., Czternastek L. (1995), Koszty jakości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PTE, Lublin.
  6. Zembrzuska Z. (1998), Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000, ZETOM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu