BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabrusewicz Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Audyt w systemie rachunkowości
Audit in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 327-333, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Rewizja finansowa, Audyt
Accounting, Financial statements, Auditing, Audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono role audytu w systemie rachunkowości, zarówno w teorii, jak i praktyce. Wskazano również na kierunki zmian prowadzące do zwiększenia roli audytu w działalności praktycznej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the roles of audit in accounting system, both in theory and practice. The author shows directions of changes to increase the role of the audit in the practice activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak M. (2010), Audyt zewnętrzny w kształtowaniu wizerunku finansowego jednostki gospodarczej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski.
  2. Audyt sprawozdań finansowych (2010), red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa.
  3. Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
  4. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
  5. Martyniuk T. (2009), Małe przedsiębiorstwo, ODDK, Gdańsk.
  6. Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym (2010), materiały pokonferencyjne. Jachranka 4-6 listopada 2009. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu