BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Miłosz (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.), Lasota Jakub (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.), Piechota Przemysław (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.)
Title
Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW
Quotation on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the Discount for Lack of Marketability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 59-68, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dyskonto z tytułu braku płynności, Spółki publiczne, Wycena, Giełda papierów wartościowych, Płynność finansowa
Discount for lack of marketability (DLOM), Public companies, Valuation, Stock market, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule dokonano syntetycznego omówienia jednej z podstawowych przesłanek stosowania dyskonta z tytułu braku płynności w procesie wyceny przedsiębiorstw, to jest faktu notowania akcji spółki na rynku regulowanym. Przeprowadzone badanie dowiodło, że w przypadku większości spółek, które zadebiutowały na GPW w 2012 roku, płynność obrotu była znikoma. Implikuje to konieczność odpowiedzi na szereg pytań, w tym szczególności, czy wyceniając spółkę publiczną należy stosować DLOM oraz jak traktować mnożnik giełdowy nisko płynnej spółki w procesie wyceny spółki niepublicznej metodą mnożnikową.(abstrakt oryginalny)

The present article contains a synthetic presentation of the basic prerequisites for applying a Discount for Lack of Marketability (DLOM) in the process of enterprise valuation that is the quotation of shares on a regulated stock market. An analysis proved that in the case of the majority of companies, which went public on the Warsaw Stock Exchange in 2012, stock trading liquidity was minuscule. The above implies the necessity to seek answers to several questions, especially whether DLOM should be applied in the valuation of public companies and whether share market multiples for companies with low trading liquidity are appropriate for appraising non-public entities in the process of relative valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bajaj M., Denis D.J., Ferris S.P., Sarin A.: Firm Value and Marketability Discounts, "Journal of Corporation Law", 27.
  2. Bingham D., Conrad K.C.: An Analysis of Discount for Lack of Marketability Models and Studies, "Business Appraisal Practice", Q3 2011.
  3. Comment R.: Business Valuation, DLOM and Daubert: The Issue of Redundancy, "Business Valuation Review" 2010.
  4. Discount for Lack of Marketability, Job Aid for IRS Valuation Professionals, September 2009.
  5. Emory J.D. Sr, Emory J.D. Jr, Dengel F.R. III: Discounts for Lack of Marketability, Emory Pre- IPO Discount Studies 1980-2000 as Adjusted October 10 2002, "Business Valuation Review" 2002.
  6. Gourieroux, Jasiak, Le Fol: Intra-day market activity, "Journal of Financial Markets" 1999, Elsevier, Vol. 2 (3).
  7. Mandelbaum v. Commissioner, T.C. Memo 1995-255, 69 T.C.M. (CCH) 2852 (1995), aff'd, 91 F.3d 124 (3d Cir. 1996).
  8. Nota Interpretacyjna NI5 Wycena przedsiębiorstw, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW).
  9. Pratt S.: Business Valuation, Discounts and Premiums, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu