BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Jakub (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Model dwumianowy w wycenie przedsiębiorstwa
Binomial Model in Company Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 81-93, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Decyzje inwestycyjne, Wartość zaktualizowana netto, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Wycena przedsiębiorstwa
Investment decisions, Net present value (NPV), Discounted cash flow (DCF), Enterprise valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Działalność przedsiębiorstwa w warunkach rynkowych w dużej mierze opiera się na podejmowaniu inwestycji. Zanim jednak podjęta zostaje w firmie decyzja o inwestowaniu, należy podjąć proces wyceny projektu. Najpopularniejszą metodą wyceny projektu inwestycyjnego jest NPV. Technika ta jest jednak bardzo ograniczona ze względu na brak elastyczności przebiegu inwestycji i liniowość predykcji zdarzeń. Metodą mogącą ograniczyć wymienione wady zdaje się być model dwumianowy. Podobne rozważania można snuć na gruncie wyceny przedsiębiorstw. Model wyceny DCF jest bowiem bardzo podobny w swojej budowie do wyceny metodą NPV. Powstaje zatem pytanie, czy metoda drzew dwumianowych może być również z powodzeniem wykorzystywana w wycenie przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Business activity in a market is mostly based on making investments. Before the company makes the decision to invest, however, it should begin the valuation process of the project. The most common method of valuation of an investment project is the NPV. This technique, however, is very limited due to the lack of flexibility during the investment process and linear prediction of events. A method which might reduce these defects seems to be the binomial tree model. That problem could also be taken into consideration in the area of valuation of companies. DCF valuation model is in fact very similar in its structure to the NPV. The question is whether the binomial tree method can also be successfully used in the valuation of companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 2. Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1993.
 3. Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Mizerka J.: Opcje rzeczowe w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Pastusiak R.: Alternatywne metody oceny efektywność inwestycji. Model dwumianowy oraz drzewo decyzyjne, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 6. Pastusiak R.: Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie inwestycji rzeczowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Szczecin 2009.
 7. Pastusiak R.: Ocena Efektywności Inwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 8. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 9. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Różański J.: Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 11. Wirth H., Wanielista K., Burta J., Kicki J.: Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.
 12. Wiśniewski T.: Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 13. Ziarkowski R.: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu