BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Szacowanie efektu wielkości spółki na GPW w Warszawie
Estimating the Size Effect on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 105-114, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Premia, Wielkość przedsiębiorstwa, Model wyceny aktywów kapitałowych, Giełda papierów wartościowych
Bonus, Enterprise size, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Stock market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu wielkości spółki na stopy zwrotu nadwyżkowe w stosunku do CAPM. W badaniu wykorzystano ceny akcji i stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2002-2010. Wyniki pokazały, że istnieje słaby związek między kapitalizacją rynkową spółek i stopami zwrotu. Premia za wielkość została ponadto odwrócona, kiedy spółki o średniej i dużej kapitalizacji osiągnęły wyższe zwroty od spółek o niskiej kapitalizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents a study regarding the influence of the size effect on returns in excess of CAPM. The study used the stock prices and return data for stocks traded on Warsaw Stock Exchange from 2002 to 2010. Results showed that there was a low correlation between the market capitalization of companies and returns. Moreover, equity size premium was reversed when mid-cap and large-cap stocks outperformed small-cap stocks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banz R.W.: The relationship between return and market value of common stocks, "Journal of Financial Economics" 1981, No. 1.
  2. Basu S.: The relationship between earnings field, market value, and return for NYSE common stocks, "Journal of Financial Economics" 1983, No. 1.
  3. Brown P., Kleidon A.W., Marsh T.A.: New evidence on the nature of size-related anomalies in stock proces, "Journal of Financial Economics" 1983, No. 1.
  4. Cochrane J.: New facts in finance, "Economic Perspectives" 1999, No. 3.
  5. Dimson E., Marsh P.: Murphy's law and market anomalie, "Journal of Portfolio Management" 1999, No. 2.
  6. Fama E.F., French K.R.: The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, No. 2.
  7. Gompers P.A., Metrick A.: Institutional investors and equity proces, "Quarterly Journal of Economics" 2001, No. 1.
  8. Jiang H., Yamada T.: The impact of international institutional investors on local equity prices: reversal of the size premium, "Financial Analysts Journal" 2011, No. 6.
  9. Pratt S.P., Grabowski R.J.: Cost of Capital, Wiley, New York 2008.
  10. Reinganum M.R.: Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earnings yield and market values, "Journal of Financial Economics" 1981, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu