BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Title
Wycena przedsiębiorstwa w kontekście migracji wartości
Enterprise Valuation with Respect to Value Migration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 115-121, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Migracja wartości, Wartość ekonomiczna, Wartość rynkowa, Zarządzanie przez wartość, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Value migration, Economic value, Market value, Management by value, Business valuation method
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę wyceny wartości przedsiębiorstwa z perspektywy zachodzących na rynku kapitałowym procesów migracji wartości. Migracja wartości zrodziła nową przesłankę wyceny przedsiębiorstwa, zaliczającą się do grupy przesłanek związanych z koncepcją zarządzania przez wartość. Podjęto próbę identyfikacji przesłanki, funkcji i metody wyceny, a także kategorii wartości przedsiębiorstwa z uwagi na migrację wartości i potrzebę jej pomiaru. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses enterprise valuation from the perspective of value migration occurring on the capital market. Value migration created a new reason for enterprise valuation drawn on the value based management theory. Thus, an attempt was made to identify the reasons, function and methods of both valuation and enterprise value with regard to value migration and its measurement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J.: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
  2. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. Kasiewicz S., Mączyńska E.: Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
  5. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, Wig-Press, Warszawa 2001.
  6. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  7. Patena W.: W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  8. Zarzecki D: Metody wyceny przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu