BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swaczyna Tomasz (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.)
Title
Określenie rodzajów innowacji spółek publicznych na przykładzie NewConnect oraz zależność między nimi a ich wartością rynkową
Determination of Types of Innovation of Public Companies Listed on NewConnect Market and Connection Between the Type of Innovation and their Market Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 123-131, rys. tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Wartość przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Enterprise valuation, Innovative character, Enterprise value, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule ukazano relacje między wprowadzaniem innowacyjności przez przedsiębiorstwa a jego wartością rynkową. Na podstawie próby badawczej składającej się ze spółek notowanych na NewConnect, wskazano na relacje między występowaniem i rodzajem innowacji a wyceną rynkową, określoną na podstawie takich wskaźników, jak cena do zysku oraz cena do wartości księgowej. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to show the relation between innovativeness of a company and its market value. The analysis was conducted on a group of companies which are listed on the Polish NewConnect market. The author pointed out that there is a relation between type of innovation and market value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dokumenty informacyjne spółek notowanych na NewConnect.
  2. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008
  3. Motyka S.: Innowacyjność przedsiębiorstwa - wskaźniki - efekty, t. I, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
  4. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
  5. Kasperkiewicz W.: Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu