BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wartość likwidacyjna jako czynnik kształtujący decyzje strategiczne
Liquidation Value as a Factor Affecting Strategic Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 157-167, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wycena, Likwidacja przedsiębiorstwa
Valuation, Closing down of business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuje temat znaczenia wartości likwidacyjnej. W artykule wskazano skalę likwidacji przedsiębiorstw - jako argument przemawiający za koniecznością upowszechniania wiedzy na temat kończenia działalności gospodarczej. Realizując główny cel artykułu, wskazano czynniki kształtujące wartość likwidacyjną oraz wpływ wyniku tej kalkulacji na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców. Zaznaczono wagę szacunku wartości likwidacyjnej nie tylko w kryzysie i zagrożeniu niewypłacalnością, ale również w fazie inicjacji projektów. (abstrakt oryginalny)

The article brings up the subject of liquidation value's significance. The scale of the liquidation of companies has been presented as an argument to popularize knowledge about termination of enterprises. Realizing the main goal of the article, the author indicates the factors, which affect the liquidation value and the influence of such calculations on the entrepreneur's decisions. The importance of estimation of liquidation value has been emphasized, not only in the situation of crisis or threat of insolvency, but also in the phase of commencement of projects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E. I., Hotchkiss E.: Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Bazy danych Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat (13.02.2013).
 3. Benmelech E., Bergman N.: Liquidation values and the credibility of financial contract renegotiation: evidence from U.S. airlines, "Quarterly Journal of Economics" 2008, nr 123 (4).
 4. Hałub K., Jaroszewska-Ignatowska I., Kawarski P.: Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2004.
 5. Huyghebaert N., Van De Gucht L., Van Hulle C.: The Choice between Bank Debt and Trace Credit in Business Start-ups, "Small Business Economics" 2007, nr 29 (4).
 6. Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 7. Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
 8. Smithson C.: Valuing Hard-to-Value Assets and Liabilities: Notes on Valuing Structured Credit Products, "Journal of Applied Finance" 2009.
 9. Stradomski M.: Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Grafika, Poznań 2006.
 10. Urbanowska-Sojkin E.: Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 11. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 12. Wright M., Lockett A., Pruthi S., Manigart S., Sapienza H., Desbrieres P., Hommel U.: Venture Capital Investors, Capital Markets, Valuation and Information: US, Europe and Asia, "Journal of International Entrepreneurship", grudzień 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu