BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmitruk Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Modele prowadzenia relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Models of Investor Relations in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 187-197, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Relacje inwestorskie, Spółki giełdowe, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Rynek kapitałowy
Investor relations, Stock market companies, Classification of enterprises, Capital market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Współczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji między podmiotami. Dwustronny proces komunikacji między spółkami giełdowymi a interesariuszami jest obszarem działania relacji inwestorskich (Investor Relations - IR). Podstawowe korzyści skutecznie prowadzonych relacji inwestorskich to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i rzetelna wycena wartości spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano autorską koncepcję pomiaru poziomu relacji inwestorskich i klasyfikacji spółek giełdowych według modelu prowadzenia IR. (abstrakt oryginalny)

Modern financial market could not fulfill its function without adequate communication between operators. Two-way process of communication between listed companies and stakeholders is an area of investor relations (Investor Relations - IR). Key benefits of effectively conducted investor relations are: reduction of the cost of capital, higher liquidity, reliable valuation of the company, and the increase of trust and reputation level. This article presents the author's concept of measuring the level of investor relations and classification of listed companies, according to the model of IR.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Niedziółka D.A.: Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. www.sii.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu