BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczowic Karina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem - przyszłość czy ślepa uliczka?
Creating Value in Small Business Management - the Future or a Dead End?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 229-238, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Value Based Management (VBM), Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie początku XXI wieku zdominowane zostało przez koncepcję ukierunkowania działań przedsiębiorczych na wzrost wartości przedsiębiorstw. Tymczasem, tradycyjne podejście do roli biznesu w życiu właścicieli małych przedsiębiorstw powoduje, że koncepcja zarządzania przez wartość (VBM) nie weszła do kanonów zarządzania najmniejszymi podmiotami. W ich przypadku brak jest bowiem (aktualnie) podstawowych przesłanek wdrażania VBM. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o rolę kategorii wartości biznesu w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami. (abstrakt oryginalny)

Business management of the early twenty-first century has been dominated by the concept of focusing entrepreneurial action on the growth of companies' value. Therefore, the traditional approach to the role of business in the lives of small business owners, results in the value based management (VBM) concept being absent from the set of business management standards relating to smaller operators. Indeed, in their case, there are no basic reasons (for the time being) for implementing VBM. The paper seeks to answer the question about the role of business value in the management of small enterprises). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cwynar A., Cwynar W.: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa-Rzeszów 2007.
  2. Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław - Łódź, 2010.
  3. Kuczowic J.: Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
  4. Kuczowic J.: Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji, [w:] Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Łódź, 2010.
  5. Pluta W.: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  7. Rappaport A.: Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.
  8. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
  9. Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, red A. Cwynar i P. Dżurak, Poltext, PWC, Warszawa 2010.
  10. Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu