BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocka-Kałużna Agnieszka
Title
Etapy rozwoju rachunków kosztów a zarządzanie bankami komercyjnymi w Polsce : prezentacja wyników ankietowych
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 83, s. 243-259, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Banki, Banki komercyjne, Zarządzanie bankiem, Rachunek kosztów
Banks, Commercial banks, Bank management, Cost accounting
Abstract
Celem artykułu jest zdiagnozowanie na podstawie przeprowadzonych badań, jakiego rodzaju rachunki kosztów stosują banki komercyjne działające w Polsce. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Yesterdays Accounting Undermines Production, Harvard Business Review, July-August 1984.
  2. Kaplan R.S., The Four-Stage Model of Cost System Design, Management Accounting, February 1990.
  3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
  4. Kulińska-Sadłocha E., Controlling jako instrument zarządzania bankiem, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Świderski J., Sprawozdania finansowe banków i instytucji finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu