BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orechwa-Maliszewska Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Relacje kapitałowo-majątkowe polskich przedsiębiorstw
The Relation between Capital and Assets in Polish Enterprises
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 191-199, rys., tab, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Keyword
Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa
Company's financial strategy, Business capital, Business assets
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ocena relacji kapitałowo-majątkowych występujących w przedsiębiorstwach w Polsce w warunkach zmian koniunktury gospodarczej i związanej z tym niestabilności otoczenia. Analizą objęto przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe i zatrudniające co najmniej 10 osób. (fragment tekstu)

The relation between capital and assets is an important part of corporate financial strategy. This article presents an analysis of approaches of Polish enterprises to financing of fixed assets. This analysis shows, that a moderate strategy was used by the bulk of enterprises. These enterprises, while aiming at profit maximization, were also striving after maintaining financial liquidity. A relatively small group of enterprises, distinguished by a large share of fixed assets on their balance sheet, employed an aggressive strategy. In the analyzed period financial security of enterprises increased, despite instability in the economic environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym. Red. G. Łukasik. AE, Katowice 2009.
  2. Bielawska A.: Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2001.
  3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 r., w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r., w 2010 r. GUS, Warszawa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2010.
  6. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2007.
  7. Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: Finanse przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2008.
  8. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu