BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieloch Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ struktury kapitałowej przedsiębiorstw na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w dniu odcięcia prawa do dywidendy
The Impact of Capital Structure on Ex-Dividend Day Return
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 263-276, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Kurs akcji, Budżetowanie, Struktura kapitału, Rynki finansowe
Stock market companies, Share price, Budgeting, Capital structure, Financial markets
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań empirycznych nad wpływem struktury kapitałowej przedsiębiorstwa na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek warszawskiego parkietu w pierwszym dniu notowań "bez dywidendy". W teoretycznej części opracowania przedstawiono przegląd badań literaturowych nad kształtowaniem się kursu giełdowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy. Ponadto, zaprezentowano i scharakteryzowano determinanty zmian ceny rynkowej akcji w tym dniu. W części empirycznej przedstawiono autorskie wyniki badań nad kształtowaniem się cen rynkowych akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy względem struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present the preliminary results of empirical studies on the impact of the Warsaw Stock Exchange listed companies' capital structure on ex-dividend day return. The theoretical part of the paper provides an overview of literature research on the evolution of share market price on ex-dividend day. In addition, the determinants of such changes were presented and characterized. The empirical part of this article presents the results of research on the impact of capital structure on ex-dividend day return.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akhmedov U., Jakob K.: The Ex-Dividend Day: Action On and Off the Danish Exchange, "Financial Review" 2010, Vol. 45.
 2. Anantarak S.: Chapter 9: Economic Motivation of the Ex-Dividend Day Anomaly: Evidence from an Emerging Market Environment, "Research in Finance" 2012, Vol. 28.
 3. Bali R., Hite G.L.: Ex-dividend Day Stock Price Behavior: Discreteness or Tax-Induced Clienteles?, "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 47.
 4. Booth L.D., Johnson D.J.: The Ex-Dividend Day Behavior of Canadian Stock Price: Tax Changes and Clientele Effects, "Journal of Finance" 1984.
 5. Borges M.: The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal, "Atlantic Economic Journal" 2008, Vol. 36.
 6. Boyd J.H., Jagannathan R.: Ex-Dividend Price Behavior of Common Stocks, "Review of Financial Studies" 1994, Vol. 7.
 7. Brown P., Walter T.: Ex-Dividend Day Behavior of Australian Share Prices, "Australian Journal of Management" 1986, Vol. 11, Issue 2.
 8. Campbell J.A., Beranek W.: Stock Price Behavior on Ex-Dividend Dates, "Journal of Finance" 1955, Vol. 10.
 9. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 10. Dubofsky D.A.: A Market Microstructure Explanation of Ex-Dividend Abnormal Returns, "Financial Management" 1992, Vol. 42.
 11. Elton E.J., Gruber M.J.: Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele Effect, "Review of Economics and Statistics" Vol. 52.
 12. Frank M., Jagannathan R.: Why do stock Prices Drop by Less than the Value of the Dividend? "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 47.
 13. French D.W., Varson P.L., Moon K.P.: Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, "The Financial Review" 2005, Vol. 40.
 14. Hayashi F., Jagannathan R.: Ex-Day Behavior of Japanese Stock Prices, "Journal of the Japanese and International Economics" 1990, Vol. 4.
 15. Jerzemowska M.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 16. Lakonishok J., Vermaelen T.: Tax Reform and the Ex-Dividend Day Behavior, "Journal of Finance" 1983.
 17. McInish T.H., Puglisi D.J.: The Ex-Dividend Day Behavior of Preferred Stocks, "Review of Business and Economic Research" 1980.
 18. Michaely R.: Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of the 1986 Tax Reform Act, "Journal of Finance" 1991, Vol. 46.
 19. Michaely R., Murgia M.: The Effect of Tax Heterogenity on Prices and Volume Around the Ex-Dividend Day, "Review of Financial Studies" 1995, Vol. 8.
 20. Miller M., Modigliani F.: Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, "Journal of Business" 1961, Vol. 34.
 21. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 22. Skoczylas W., Waśniewski W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 23. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 24. Whitworth J., Carter D.A.: The Ex-Day Price Behavior of REITs: Taxes or Ticks?, "Real Estate Economics" 2010, Vol. 38.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu