BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ranosz Robert (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce
The Cost of Equity for Mining Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 277-285, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Górnictwo, Kapitał własny, Model wyceny aktywów kapitałowych
Stock market companies, Mining sector, Ownership capital, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotności kosztu kapitału własnego w decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwach branży górniczej. Wskazano szacunki kosztów kapitałów własnych dla spółek górniczych notowanych na światowych rynkach giełdowych, jak również na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA. Jednocześnie, przeanalizowano koszt kapitałów własnych dla przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego nienotowanych na rynku publicznym Kalkulacje zostały przeprowadzone na podstawie tradycyjnej metodologii CAPM oraz przekształceń wynikających z zastosowania modelu Hamady. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the relevance of cost capital decisions in enterprises of the mining industry. Capital cost estimates were indicated for mining companies listed on the international stock markets and the Warsaw Stock Exchange. At the same time the cost of capital for coal mining companies not listed on the public market was analyzed. Calculations have been carried out on the basis of the traditional CAPM methodology and transformations resulting from the application of the Hamada's equation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html.
  2. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm.
  3. Raport Ernst & Young, Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals, 2013.
  4. Raport Ernst&Young, Mining and metals, Wall of debt, 2009.
  5. Raport PricewaterhouseCoopers, Mine. The growing disconnect, 2012.
  6. www.wikiwealth.com/wacc-analysis:bhp.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu