BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestowanie w wartość czy we wzrost - aspekty teoretyczne
Investment In Value or Growth - Theoretical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 315-322, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza fundamentalna, Strategia inwestycyjna, Inwestycje długoterminowe, Zarządzanie ryzykiem, Dywersyfikacja ryzyka
Fundamental analysis, Investment strategy, Long-term investments, Risk management, Risk spreading
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces inwestowania może być prowadzony z wykorzystaniem trzech rodzajów metod analiz: technicznej, fundamentalnej i portfelowej. To inwestor decyduje, który sposób inwestowania przyjąć. Bardzo często ustala krok po kroku, co należy zrobić i jaki rodzaj informacji wykorzystać, aby osiągnąć korzyści inwestycyjne i/lub ograniczyć ryzyko. Określony sposób postępowania prowadzi do budowy strategii inwestycyjnych. W inwestowaniu długoterminowym możliwe jest zastosowanie określonych typów strategii inwestowania, np. inwestowania w wartość czy we wzrost. Strategie te są budowane z wykorzystaniem wybranych informacji pochodzących z analizy fundamentalnej. W artykule zostały omówione dwa typy strategii inwestowania: w wartość i we wzrost, przy czym wskazano ich podobieństwa i różnice. (abstrakt oryginalny)

An investment process can be conducted using three kinds of methods of analysis: technical, fundamental and portfolio. The investor decides which way to invest. He very often determines step by step what needs to be done and what type of information needs to be used to achieve investment benefits and/or reduce the risk. The specified procedure leads to the construction of investment strategies. In long term investment, it is possible to use certain types of investment strategies, for example: investing for value or for growth. These strategies are built using selected information from fundamental analysis. Two types of investment strategies - value and growth - have been presented in the article, with their similarities and differences pointed out.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Browne Ch.H.: Mała książeczka o inwestowaniu w wartość, MT Biznes, Warszawa 2007.
  2. Arnold G: Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  3. Graham B., Dodd D.: Security Analysis, (fifth edition), McGrow-Hill, New York, Toronto, London 2005.
  4. Navellier L.: Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe, MT Biznes, Warszawa 2008.
  5. Richie J.C.: Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
  6. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe, metody ilościowe, vol. 1 i 2, Placet, Warszawa 1997.
  7. Tarczyńska-Łuniewska M.: Strategia inwestowania w fundamenty - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu