BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wieloletni model regulacji spółek gazownictwa jako przykład narzędzia budowania wartości koncernu multienergetycznego na przykładzie grupy kapitałowej PGNIG SA
Long-Term Gas Companies Regulation Model as an Example of a Value-Building Tool for Multi-Energy Concern on the Example of PGNiG SA Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 335-343, tab.
Keyword
Gazownictwo, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Benchmarking, Grupa kapitałowa, Dystrybucja gazu
Gas manufacture, Creating company's value, Benchmarking, Capital group, Gas distribution
Note
streszcz., summ..
Company
PGNiG SA
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja założeń i korzyści wynikających z opracowania i wdrożenia wieloletniego modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych gazu w Polsce. Ten model ekonometryczny oparty jest na benchmarkingu kosztu jednostkowego podstawowych procesów biznesowych i został zaakceptowany przez Urząd Regulacji Energetyki na kolejne trzy lata. Zapewnia OSD: - pewność wzrostu przychodu regulowanego w ciągu trzech kolejnych lat, - zmniejszenie luki na zwrocie z kapitału, - neutralizację ryzyka deprecjacji taryfowych stawek opłat za usługi dystrybucji w kolejnych latach. Uzgodniony Model regulacji OSD stwarza szansę dla sprawniejszego i bardziej klarownego przebiegu procesu negocjacji taryf dystrybucyjnych i stanowi ważne narzędzie w procesie budowania wartości polskiego sektora dystrybucji gazu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the foundations and benefits of establishing and implementing a long term model of regulation of Gas Transmission Operators in Poland. This econometric Model is based on the unit cost benchmarking process of the core-business mechanisms and has been approved by The Energy Regulation Bureau for the next three years. The Model ensures: - stable regulated income increase during the next three years, - decrease of the return on investment gap, - neutralization of gas distribution tariffs decrease over the course of next years. The approved regulation model provides an opportunity for a more clarified and efficient negotiation process of distribution tariffs. It is an important tool in value enhancement of the Polish gas transmission business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu