BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Celej Maciej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Podobińska-Staniec Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
Analysis of Selected Market Risk Hedging Strategies in a Mining Industry Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 357-366, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Górnictwo, Zarządzanie ryzykiem, Organizacja produkcji, Modelowanie symulacyjne
Mining sector, Risk management, Organisation of production, Simulation modelling
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka rynkowego w aspekcie przedsiębiorstw z branży wydobywczej. Dokonano analizy wpływu stosowania wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe na przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo. Zaprezentowano scenariusze uwzględniające stosowanie wybranych metod inżynierii finansowej w celach zabezpieczających oraz sytuację, w której zabezpieczeń nie stosowano. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problem of market risk in the aspect of the mining industry companies. The authors analysed the impact of some market risk hedging strategies on revenue generated by the company. Paper presents scenarios where selected methods of financial engineering were used for security and a situation in which such methods were not used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Reuters: Instrumenty finansowe - wprowadzenie, Kraków 2001.
  4. Servaes H., Tamayo A., Tufano P.: The Theory and Practice of Corporate Risk Management, Harvard Business School, "Journal of Applied Corporate Finance" 2009, Vol. 21, No. 4.
  5. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
  6. Widz E.: Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu