BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Przesłanki ogłoszenia upadłości w perspektywie prawnej i finansowej
Reasons for Bankruptcy Announcements in the Legal and Financial Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 393-401, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Prawo gospodarcze, Zarządzanie, Kryzys przedsiębiorstwa, Bankructwo
Economic law, Management, Enterprises crisis, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko gospodarcze jest na stałe wpisane w funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. W skrajnych przypadkach podjęte ryzyko ma swój wyraz w upadłości przedsiębiorstwa. Warto wskazać, że upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem życia gospodarczego i stanowi narzędzie eliminacji słabych podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z prawidłowym określeniem przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Economic risk is permanently inscribed in the functioning of any business. In extreme cases, the risk taken results in bankruptcy. It is worth to mention that bankruptcy is an integral part of economy and is a tool for elimination of weak companies. The purpose of this paper is to present the issues related to the proper determination of the conditions for declaring bankruptcy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Górka K.: Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  2. Rutkowska I.: Płynność i zadłużenie jako parametry niewypłacalności polskich przedsiębiorstw, [w:] Gospodarka Polski w Zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony, red. S. Pangsy- Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  3. Sierpińska M.: Zarządzanie płynnością finansową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu