BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieda Bogusław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Risk Analysis of the Waste to Energy Facility Project
Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 379-391, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Analiza ryzyka, Ryzyko inwestycyjne, Symulacja Monte Carlo
Risk analysis, Investment risk, Monte Carlo simulation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analiza ryzyka inwestycyjnego znajduje obszerne miejsce w literaturze ekonomicznej. Prezentowana praca opisuje stochastyczne podejście w analizie projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów z użyciem symulacji Monte Carlo wraz z pakietem komputerowym Simlab®. Analiza wrażliwości stochastycznego modelu kosztowego inwestycji, utworzona w wyniku symulacji, dostarcza informacji, który element modelu kosztowego inwestycji ma największy wpływ na wartość końcową wartości inwestycji. W konkluzji, prezentowana praca zachęca do szerszego użycia symulacji Monte Carlo w analizach ekonomicznych inwestycji.(abstrakt oryginalny)

Investment risk analysis has received a lot of attention in the economic literature. This paper describes stochastic evaluation of the waste to energy facility project using the Monte Carlo simulation with Simlab® software package. Sensitivity analysis of the stochastic cost model of the investment project, built in simulations, provides information about the element of the project cost model which has the largest impact on the end value of the project. In conclusion the author encourages a wider use of Monte Carlo simulation in economic analyses of investment projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Astrup, T., Bilitewski, B.: Pyrolysis and Gasification, in: Solid Waste Technology & Management, Chapter 8.8, Christensen, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2010.
 2. Bieda, B.: Decision Support Systems Based on the Economic Feasibility Assessment for Municipal Solid Waste (MSW) Management Under Uncertainty Using Simlab® Toolpack, Proceedings of the Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, Milan, October 2010.
 3. Bieda, B., Tadeusiewicz, R.: Decision Support Systems based on the Life Cycle Inventory (LCI) for Municipal Solid Waste (MSW) Management under Uncertainty, "International Transactions in Operational Research" 2008, Vol. 15, No. 1.
 4. Bieda, B.: Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii, Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków 2011.
 5. Bieda, B.: Stochastic Analysis in Production Process and Ecology under Uncertainty, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012.
 6. Bieda, B.: The Role of Thermal Treatment in an Integrated Waste Management, in: Waste Recycling, Wzorek, Kulczycka, Fečko, Kušnierowa, Kraków 2005.
 7. Chapman, C., Ward, S.: Why Risk Efficiency is a Key Aspect of best Practice Projects, "International Journal of Project Management" 2004, 22 (8).
 8. Czarnek, J., Jaworek, M., Marcinek, K., Szóstek, A.: Efektywność projektów inwestycyjnych, ed. J. Czarnek, Toruń 2010.
 9. Evans, J.R., Olson, D.L.: Introduction in Simulation and Risk Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 10. Everard, M.: Hot Stuff! - The Role of Thermal Treatment in a Sustainable Society, "Waste Management World", July-August 2004.
 11. Gedymin, O.: Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
 12. Klein ,A., Whiting, K., Archer, E., Schwager, J.: Gasification and Pyrolysis: what is the Current Situation for Waste Management?, "Waste Management World", September-October 2004.
 13. Koller, G.: Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry - A Practical Guide, CRC Press LLC, Boca Raton, London-New York- Washington 1999.
 14. Liberman, E.: A Life Cycle Assessment and Economic Analysis of Wind Turbines Using Monte Carlo Simulation, Master's thesis Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AFIT/GEE/ENV/03-16, 2003.
 15. National Energy Technology Laboratory (NETL). Gasification Robust Growth Forecast - World Survey Results, in: A Current Perspective on the Gasification Industry - Robust Growth Forecast, Date of access 8 November 2011, Available from: www.netl.doe.gov/publications/brochures/ pdfs/gasification_brochure.pdf, 2005.
 16. Office of Management and Budget (OMB) - The Executive Office of the President, in: Circular A-4, Regulatory Analysis. 2003, Available from www.whitehouse.gov/omb/circulars/a004/a- 4.html.
 17. Ostrowska, E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 18. Pfeiffer, E.: Waste, or Valuable Product?, "Waste Management World", September-October 2004.
 19. Pluta, W., Jajuga, T.: Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 20. PMI Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th ed. Newton Square, PA: Project Management Institute, 2008.
 21. Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., Ratto, M.: Sensitivity Analysis in Practice. A Guide to Assessing Scientific Models, John Wiley & Sons, Ltd, 2004.
 22. Simlab: Software Package for Uncertainty and Sensitivity Analysis, Joint Research Centre of the European Commission 2004.
 23. Smith, R.: Use of Monte Carlo Simulation for Human Exposure Assessment at a Superfund Site, "Risk Analysis" 2006, Vol. 14, Issue 4.
 24. Wajs, W., Bieda, B., Tadeusiewicz, R.: Project Cost Analysis for Niepolomice Municipal Solid Waste using the Monte Carlo Simulation, International Conference RISK ANALYSIS 2000, Bologna, Italy, [in:] Wessex Institute of Technology Publishers, 2000.
 25. Zwikael, O., Ahn, M.: The Effectiveness of Risk Management: An Analysis of Project Risk Planning Across Industries and Countries, "Risk Analysis" 2011, Vol. 31, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu