BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawska Justyna (Politechnika Gdańska)
Title
Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną
Implementation of the DEA Metod in Management of Hospitals
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 7, s. 67-76, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Opieka zdrowotna, Zarządzanie, Zarządzanie służbą zdrowia
Data Envelopment Analysis (DEA), Health care, Management, Management of health services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody DEA do oceny efektywności funkcjonowania szpitali zarządzanych przez Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the possibility of using the Data Envelopment Analysis method to evaluate the efficiency of the hospitals managed by the Provincial branch of the national Health Fund (NHF). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bilodeau D., Cremieux P. Y., Jaumard В., Ouellette P., Vovor T., Measuring Hospital Performance in the Presence of Quasi-Fixed Inputs: An Analysis of Quebec Hospitals, Journal of Productivity Analysis, 21, 2004, s. 183-199.
 2. Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K., Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/ London 2000.
 3. Cooper W. W., Seiford L. M., Zhu J., Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston 2004.
 4. Guzik В., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 5. Harrison J. P., Kirkpatrick N., Evaluating the Efficiency of Inpatient Rehabilitation Facilities Under the Prospective Payment System, J Health Care Finance 2009, 36(1), s. 1-14.
 6. Harrison J. P., Sexton C., The Improving Efficiency Frontier of Religious Not-for-Profit Hospitals, Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare; Winter 2006; 84, s.2-10.
 7. Hu J. L., Huang Y. F., Technical Efficiencies in Large Hospitals: A Managerial Perspective, International Journal of Management, Vol. 21 No. 4, December 2004, s. 506-513.
 8. Jacobs R., Smith P. C., Street A., Measuring Efficiency in Health Care. Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge University Press, New York 2006.
 9. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 rok, GUS, Warszawa 23 lipiec 2010.
 10. Nayar P., Ozean Y. A., Data Envelopment Analysis Comparison of Hospital Efficiency and Quality, Journal of Medical Systems (2008) 32, s. 193-199.
 11. O'Neilla L., Raunerb M., Heidenbergerb K., Krause M., Across-national comparison and taxonomy of DEA-based hospital efficiency studies, Socio-Economic Planning Sciences 42(2008), s. 158-189.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu