BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego
Competition Strategies of a Multinational Company
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 573-584, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia konkurencji, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Competition strategy, International enterprise, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie dokonały się w strategiach konkurencji międzynarodowych przedsiębiorstw. Dla realizacji tego zamierzenia posłużono się głównie metodą analizy porównawczej opartej na studiach literatury przedmiotu, głównie autorów anglosaskich. Na tej podstawie sformułowano zasadniczą konkluzję, że zmiany w otoczeniu międzynarodowym spowodowały zasadnicze zmiany w strategiach ich działania. Nastąpiło przejście od tradycyjnych strategii, tj. przywództwa kosztowego, różnicowania i koncentracji do skomplikowanych strategii uwzględniających przede wszystkim ogromny wzrost znaczenia wiedzy w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the changes that have taken place in international competition strategies of companies. In order to achieve this goal the comparative analysis of literature was conducted (mainly Anglo-Saxon authors). On this basis, the essential conclusion was formulated: the changes in the international environment have fundamentally altered the competition strategies of companies. There has been a shift from traditional strategies such as cost leadership, differentiation and concentration to more complex strategies, including above all a huge increase of knowledge importance in the economy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Archibugi D. Lundvall B. (eds.), 2001, The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford.
  2. Macharzina K., Welge M.K. (Hrsg.), 1989, Handwörterbuch Export und internationale Unternehmung, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
  3. Milliot E., Tournois N., 2010, The Paradoxes of Globalization, Palgrave Macmillan. Basingstoke.
  4. Mourdoukoutas P., 2006, Business Strategy in a Semiglobal Economy, M.E. Sharpe, Armonk NY.
  5. Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. PWE, Warszawa.
  6. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  7. Rzeczpospolita, 10 maja 2011.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu