BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji
The Nature and Signification of Risk Culture for Organisation's Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 471-478, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ryzyko, Kryzys finansowy, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Financial crisis, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule autorka skoncentrowała uwagę na kulturze ryzyka organizacji, której brak lub niski poziom był jedną z ważniejszych przyczyn spektakularnych upadków firm podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia kultury ryzyka, jej znaczenia dla sukcesu organizacji oraz wskazanie cech silnej i słabej kultury ryzyka w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The author of this paper concentrated on risk culture of an organization, the lack or low level of which was one of the most important reasons of spectacular collapses of companies during the financial crisis in 2008. The aim of this paper is to explain the term of risk culture, its significance for organization success and indicate the features of strong and weak risk culture in organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, European Commission, Brussels, 2.06.2010. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_ 284_en.pdf (7.12.2012).
  2. High level principles for risk management, Committee of European Banking Supervisors, 16.02.2010. http://eba.europa.eu/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Risk-management/ HighLevelprinciplesonriskmanagement.aspx (7.12.2012).
  3. Hopkin P.: Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi 2010.
  4. Lam J.: Practical and Value - Adding Strategies in ERM, publikacja przygotowana na warsztat prowadzony przez Jamesa Lama towarzyszący V Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK pt. "Doświadczenia i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem", Warszawa 2011.
  5. Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a More Stable System. The Report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI), Institute of International Finance, 2009.
  6. Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper, IRM, September 2011.
  7. Risk culture. Under the Microscope Guidance for Boards, IRM, Protiviti, 2012, www.theirm.org/
  8. RiskCulture.html (29.11.2012). Roads to ruin. A study of major risk events: their origins, impact and implications, AIRMIC.
  9. Sants H.: Can culture be regulated?, wypowiedź podczas konferencji Mansion House Conference on Value and Trust, 4.10.2010, www.fsa.gov.uk/library/communication/speeches/2010/1004_ hs.shtml (17.12.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu