BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki), Skoczylas-Tworek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu
The Scale of Financial Abuse Risk in Polish Enterprises in Time of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 487-496, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ryzyko, Nadużycia gospodarcze, Kryzys finansowy, Bankructwo
Risk, Economic frauds, Financial crisis, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem publikacji jest przedstawienie istoty nadużyć finansowych zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, przyczyn oraz skutków ich powstawania. Szczególny akcent położono na warunki sprzyjające powstawaniu nadużyć w czasach kryzysu. W opracowaniu dokonano także oceny kształtowania się zjawiska nadużyć gospodarczych, w tym finansowych, w Polsce posługując się raportami opracowanymi przez firmy: Ernst & Young, Deloitte, PwC oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Przedstawiono ponadto zalety, wady i przykłady działań prewencyjnych w zakresie nadużyć i oszustw finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the essence of financial abuses which take place in Polish enterprises - their sources and results. The main emphasis was put on conditions related to the crisis which contribute to the abuse. The scale of financial abuse in Polish enterprises and the ways of prevention are also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie, PwC, www.pwc.pl/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (5.11.2011).
 2. Bogacz-Miętka O.: Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2011.
 3. Iyer N., Samociuk M.: Defraudacja i korupcja, zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Kasiewicz S.: Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Koleśnik J.: Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - rozwiązania instytucjonalne, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2010.
 6. Mifflin H.: Webster's Dictionary, Boston 1996.
 7. Międzynarodowe Standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditora, Altamonte Springs, Florida, USA 2011.
 8. Moeller R.: Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 9. Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach, Deloitte 2008, www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/ Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_NaduzyciaGospodarcze_2008.pdf (12.12.2012).
 10. O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych, Ernst & Young, 2012, www.blog.ey.pl/audytsledczy/wp-content/uploads/2012/06/raport-12-swiatowe- badanie-naduzyc-gospodarczych.pdf (12.12.2012).
 11. Raport do Narodu na Temat Oszustw i Nadużyć Zawodowych, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości, 2002, www.acfe.pl/pl/officialfiles/Raport_to_the_nation_ PL.pdf (12.12.2012).
 12. Rutkowski M.: Niewielki biznes, wielkie ryzyko - nadużycia w małych firmach, www.fraudiq. eu/2012/niewielki-biznes-wielkie-ryzyko-naduzycia-w-malych-firmach.html (12.12.2012).
 13. Rutkowski M.: Definicja bez definicji, czyli co to jest nadużycie, www.fraudiq.eu/2010/definicja-bezdefinicji- czyli-co-to-jest-naduzycie.html (20.12.2012).
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.).
 15. Wells J.T.: Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu