BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierociuk Artur (Wroclaw University of Technology)
Title
Analysis of Project Life Cycle Risk Factors in a Public University
Analiza czynników ryzyka na poszczególnych etapach życia projektu w uczelni publicznej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 507-514
Keyword
Zarządzanie projektem, Ewaluacja, Ryzyko
Project management, Evaluation, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji audytów projektów, jak również prowadzonych prac badawczych nad ryzykiem występującym na kolejnych etapach życia projektu. Celem autora było uświadomienie odbiorcom, jakie zagrożenia mogą wystąpić na poszczególnych etapach oraz w jakich aspektach uczelnia poddana jest ekspozycji na ryzyko. Pośrednio, dokonano również usystematyzowania w zakresie podejścia do ryzyka na następujących po sobie etapach procesu związanego z realizacją projektu przez uczelnię publiczną. Zasadniczym celem powyższych działań jest uczynienie przedmiotowego procesu bardziej bezpiecznym, a tym samym mniej kosztownym dla organizacji. (abstrakt oryginalny)

This article summarises experience gained from conducting project audits as well as research on risk at various stages of a project. The paper identifies areas where the university is exposed to risk. It also systematises and exposes risks that can occur at various stages of a project. The aim of the above is to make the process safer and less costly for the organisation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu