BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ubezpieczenie domów składowych od ognia i innych zdarzeń losowych w Polsce
Insurance of Warehouses against Fire and other Accidents in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 563-573, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Domy składowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia gospodarcze
Risk management, Public warehouse, Insurances, Business insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zgodnie z Ustawą z 16 listopada 2000 roku o domach składowych, każdy dom składowy powinien być ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia powinny być towary przemysłowe i rolne. W artykule przedstawiono pojęcie domu składowego, obowiązku przedsiębiorcy składowego, wzrost ilości domów składowych, ich klasyfikację i przestrzenną lokalizację. Oprócz powyższego, charakteryzujemy podstawowe parametry ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z punktu widzenia przedmiotu ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być m.in. towary w chłodniach, składy zbóż, składy cukru.(abstrakt oryginalny)

According to the Act of 16 November 2000 regarding the warehouses, each warehouse must be insured against fire and other accidents. Industrial and agricultural goods are subject to compulsory insurance. In the article the author present the concept of a warehouse, business obligations, and increase in the number of warehouses, their classification and territorial location. In addition, the basic parameters of insurance against fire and other accidents from the point of view of the subject of insurance, are described. The subject of insurance can be i.e. refrigerated goods, cereal and sugar stocks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cegiełka A.: Technologiczne aspekty procesu zamrażania i rozmrażania mięsa a jego jakość, "Gospodarka Mięsna" 2009, nr 7.
  2. Ignatowicz S.: Straty powodowane przez szkodniki w trakcie magazynowania zbóż i możliwości ich ograniczenia, Funkcjonowanie sektora zbożowego w Polsce w warunkach integracji z UE, Warszawa 2003.
  3. Jastrzębski R.: Domy składowe umowa składu, dowody składowe komentarz do ustawy, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
  4. Niedziółka D., Typa M.: Wolne obszary celne i składy wolnocłowe w Polsce, "Biuletyn celny branżowy serwis informacyjny", styczeń 2002, nr 1 (59), Agencja Unia-Press.
  5. Strumiłlo C.: Aktualne zagadnienia rozwoju suszarnictwa, "Inżynieria Rolnicza" 2002, nr 5.
  6. Urban S.: Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju przemysłu chłodniczego w Polsce, "Chłodnictwo", t. XLV 2010, nr 9.
  7. Zacharzewski K.: Granice odpowiedzialności odszkodowawczej domu składowego, "Prawo spółek", marzec 2002.
  8. Zacharzewski K.: Obowiązki domu składowego w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o domach składowych, "Prawo Spółek", luty 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu