BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Pawlak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza możliwości wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii przedsiębiorstw
Possibilities of Real Options Theory Application in Enterprise Strategy Formulation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 575-587, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Opcje realne, Strategia przedsiębiorstwa, Bankructwo
Enterprise management, Real options, Corporation strategies, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł analizuje możliwość wykorzystania teorii opcji realnych w formułowaniu strategii. Wyniki analizy wskazują, że sytuacją, w której warto odwołać się do metod opcyjnych przy formułowaniu strategii jest średnia i duża niepewność rynku. Jednocześnie, trudności w aplikacji teorii opcji realnych skłaniają do wykorzystania koncepcji opcji realnych bez wchodzenia w zagadnienia szczegółowe - takie, jak wycena poszczególnych opcji. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the possibilities of application of real options theory in strategy formulation. The outcome of the analysis indicates that the situation in which real option theory could be important to strategy formulation is connected with medium and high uncertainty in the company's environment. Application of the real option theory, and especially valuation of the real option value, could be a hard task. Therefore, at the level of strategy formulation, it is important to be at least aware of the option's value and not necessarily to calculate its expected value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N.: Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain Word, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 2. Copland T., Antricarov V.: Real Options a Practitioner's Guide, Texere, New York 2001.
 3. Copeland T.E., Keenan P.T.: How much is flexibility worth?, "The McKinsey Quarterly" 1998, Issue 2.
 4. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P.: Strategy under uncertainty, "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75.
 5. Fernández P.: Valuing real options: frequently made errors, "Journal of Financial Economics" 2001.
 6. Nita B.: Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych, [w:] Zarządzanie inwestycjami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 7. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 9. Teach E.: Will real options take root?, "CFO", July 2003.
 10. Trigeorgis L.: Real Options: An Overview, [w:] Real Options and Investment under Urcentainty, Mit Press 2001.
 11. Trigeorgis L.: Making use of real options simple: an overview and applications in flexible/modular decision making, "The Engineering Economist" 2005, Vol. 50.
 12. Wiśniewski T.: Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Rozprawy i Studia, t. 683, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 13. Ziarkowski R.: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu