BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Przemysław (Politechnika Wrocławska), Mercik Jacek (Politechnika Wrocławska), Szymańska Agata (Politechnika Wrocławska)
Title
Propozycja metody pomiaru kapitału intelektualnego w szkołach wyższych
A Proposal for Intellectual Capital Measurement Method in Higher Education Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 625-639, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne, Szkolnictwo wyższe
Intellectual capital, Intangible asset, Higher education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia analizę dwóch głównych metod pomiaru kapitału intelektualnego uczelni oraz kilku innych powstałych na ich bazie, wykazując ich zalety i wady. W odpowiedzi na główną wadę: braku uwzględnienia zmiennych jakościowych w ocenie uczelni zaproponowano metodę pomiaru kapitału intelektualnego szkół wyższych wraz z wyborem wskaźników, które odzwierciedlają popyt poszczególnych grup interesariuszy na produkty uczelni. (abstrakt oryginalny)

The dissertation presents an analysis of two main methods of measuring universities' intellectual capital and a few more methods built on the two main ones, using their advantages and disadvantages. In order to eliminate the main disadvantage of lack of consideration of qualitative factors in universities evaluation, the authors of the dissertation proposed another method of universities' intellectual capital measuring, along with selected factors showing the demand for universities output from different groups of stakeholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altenburger O.J., Novotny-Farkas Z., Schaffhauser-Linzatti M.: Intellectual capital reports for universities - a trial intellectual capital report at the University of Vienna, Paper presented at the 3rd conference on public sector, Faculty of Economics, University of Ljubljana, 2005.
 2. Bankonyi J.: Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2009, z. 1.
 3. Bartnicki M.: Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 4. Bezhani I.: Intellectual capital reporting at UK universities, "Journal of Intellectual Capital" 2010, Vol. 11, No. 2.
 5. Fazlagić A.J., Olsztyńska A.: Raport o kapitale intelektualnym AE w Poznaniu 2007, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Gaweł-Brudkiewicz K.: Kapitał intelektualny uczelni wyższej - identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 7. Jones N., Meadow C., Sicilia M.-A.: Measuring Intellectual Capital in Higher Education, "Journal of Information & Knowledge Management" 2009, Vol. 8, No. 2.
 8. Leitner K.H.: Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for Austrian universities, "Research Evaluation" 2004, Vol. 13, No. 2, Beech Tree Publishing, Guildford.
 9. Leitner K.H.: Managing and reporting intangible assets in research technology organisations, "R & D Management" 2005, Vol. 35, No. 2.
 10. Mauritsen J.: Intellectual capital and the choices towards the future, "Intellectual Capital Revisited", Chaltenham 2007.
 11. OEU - Observatory of the European University. Methodological Guide, Observatory of the European University, PRIME Project, 2006, www.search-document.com/pdf/1/1/oeu.html (10.12.2012).
 12. Sánchez M.P., Elena S.: Intellectual capital in universities: improving transparency and internal management, "Journal of Intellectual Capital" 2006, Vol. 7, No. 4.
 13. Silvestri A., Veltri S.: The Intellectual Capital Report within Universities: Comparing Experiences, "Annals of Faculty of Economics" 2011, University of Oradea, No. 1.
 14. Sveiby K.-E.: Methods of Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm (10.12.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu