BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pęksyk Marcin (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Title
Wyzwania szacowania wartości znaku firmowego w warunkach upadłości i postępowania naprawczego
Valuing Trademarks in Distress and Bankrupted Companies : Challenges and Solutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 653-663, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Bankructwo, Wartość marki, Znak firmowy
Enterprise valuation, Bankruptcy, Brand value, Trademark
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę wyzwań pojawiających się procesie szacowania wartości znaku towarowego w kontekście postępowania naprawczego i upadłościowego w Polsce. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były pojawiające się publikacje traktujące o fundamentalnych problemach związanych z brakiem uwarunkowań prawnych, niezbędnych do szacowania wartości majątku w warunkach postępowania naprawczego i upadłościowego oraz praktyka wyceny aktywów niematerialnych, z jaką zetknął się autor w swojej pracy zawodowej. W pracy sięgnięto do rozwiązań międzynarodowych z zakresu wyceny własności intelektualnej w procesach naprawczych i upadłościowych. (abstrakt oryginalny)

The following paper addresses the fundamental challenge of how to calculate the value of trademarks and other IPs in bankruptcy and distress environments. The discussion focuses on domestic and international experiences in solving similar problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anonim: Buying into the Idea Business, "Mergers&Acquisitions" November 2009.
 2. Anson W.: Trademark valuation: The How, When and Why, Client Times, Thomson & Thomson, 2002, 10(3).
 3. Anson W.: Valuation and Sale of Intangible Assets, Intellectual property and IP Licenses in Bankruptcy, "The Licensing Journal" February 2002.
 4. Anson W.: Valuing Intellectual Property in a Bankruptcy, "Licensing Economics Review" February 2002.
 5. Anson W., Lussan J.D.: Intellectual Capital Values in Liquidation, "Secured Lender" November/December 2001.
 6. Derbes Jr M.J., Derbes III M.J.: Liquidation Price and Semi-Forced Sellers, "Appraisal Journal" January 2001, Vol. 69, Issue 1.
 7. Fishman J., Pratt S.P., Morrison W.J.: Standards of value: theory and applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 8. Gelb G.: Caution: A trademark can't be valued as a brand, www.gelbconsulting.com (1.03.2013).
 9. Hyde P.R.: How Can the Value be Different. Machinery & Equipment Appraisals, "Business Appraisal Practice", Summer 2006.
 10. Ilguner M., Rocha M., Yasaman Z.: Brand Finance, www.goldas.com/Kurumsal/eng/corporate/ brand_valuation.aspx (2.03.2013).
 11. Lund S., Roxburgh C.: Global capital markets: Entering new era, The McKinsey Quarterly, September 2009.
 12. Małecka-Pilujska M.: Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako istotny instrument podejmowania decyzji kredytowych i oceny ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu, XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, 22-24 września 2009.
 13. Opalińska J.: Metodologia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Prosta metoda, trudna wycena. Zarys problem, "Fenix PL" czerwiec 2011, 4 (5).
 14. Pęksyk M.: Opis i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego - dyskusji ciąg dalszy, "Fenix PL" grudzień 2011, 6 (7).
 15. Ramirez J.C., Reilly R.F.: The Identification and Valuation of Intellectual Property, "Insights: Intellectual Property Insights", Spring 2008.
 16. Randy: For valuation purposes "brand" means different things to different audiences, IP Value, 2011, December 2.
 17. Reilly Jr. R., Schweihs R.: The Handbook Of Business Valuation And Intellectual Property Analysis, McGraw-Hill Professional, 2004.
 18. Reilly Jr. R., Schweihs R.: Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, 1998
 19. Reilly R.F.: Valuation of Debtor Corporation Intellectual Property During a Distressed Economy, "Insights: Bankruptcy Valuation Insights", Summer 2009.
 20. Shaked I., Arezzo P.D': A Primer to Cost of Capital for the Distresses/Bankrupt Company, "ABI Journal" February 2013.
 21. Sinclair R.: Trademarks and Tradenames, [w:] Guide to Fair Value under IFRS, red. J.P. Catty, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 22. Smith E.G.V., Parr R.L.: Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, Wiley, 2005.
 23. Torres F.: Fundamental Principles of Patent Value, "Business Valuation Review" 2012, 1 (1).
 24. Torres F.: Trademark Values In Corporate Restructuring, Western Economics Association International: 82nd Annual Conference, 2007, July 1.
 25. Williams T.P., Nelson R.D.: The Dilemma of Defining Liquidation Value, "Appraisal Journal" 1984, Vol. 52, Issue 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu