BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słoński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie koncepcji wartości pozbawionej w wycenie marki dla potrzeb restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa
Brand Valuation Using the Deprived Value Concept in Asset Restructuring Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 673-682, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Wycena marki, Wartość marki, Wycena wartości niematerialnych, Fuzje i przejęcia
Brand valuation, Brand value, Valuation of intangible assets, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ..
Abstract
W literaturze na temat wyceny marek brak jest jednoznacznych wskazań na temat procedury wyboru rodzaju wartości marki. W naszym kraju problem ten jest szczególnie istotny w transakcjach restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja rodzaju wartości marki wnoszonej aportem będzie zależała od strony transakcji, ponieważ nie we wszystkich sytuacjach analiza kontrybucji będzie przestrzegana. W artykule przedstawiono konsekwencje stosowania koncepcji pozbawionej w wycenie marki, będącej przedmiotem procesu restrukturyzacji majątkowej. Proponowane rozwiązania można stosować również w wycenie innych aktywów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to fill the gap in the financial literature concerning the procedure of brand value identification. A selection of proper valuation methodology depends on different value concepts accepted by the analyst. Although the contribution value concept is widely used in capital budgeting methodology, it is not often accepted in brand valuation. The consequence of using deprived value results in the decrease of brand value. The presented procedure may be used in valuation of different parts of enterprise's intellectual capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.: Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of the Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 2. Aaker D.: Building Strong Brands, The Free Press, New York 1996.
 3. Ambler T., Barwise P.: The Trouble With Brand Valuation, "The Journal of Brand Management" 1998, No. 5.
 4. Anson W.: Fundamentals of Intellectual Proprerty Valuation: A Primer for Identyfying and Determining Value, American Bar Association, Chicago 2005.
 5. Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 6. Bonbright J.: The Valuation of Property, McGraw-Hill, New York 1937.
 7. Buckley A.: Multinational Finance, Prentice Hall/Financial Times Harlow, England 2004.
 8. Damodaran A.: Investment Valuation, John Wiley & Sons, New York 1996.
 9. Feldwick P.: Do we really need brand equity?, "The Journal of Brand Management" 1996.
 10. Fernandez P.: Valuation of brands and intellectual capital, (id 280268) SSRN (13 stycznia 2013).
 11. Fischer M.: Valuing Brands: A Cost-effective and Easy-to-implement Measurment Approach, MA: Marketing Science Institute, Cambridge 2007.
 12. IASB, MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, 2008.
 13. ISO, Brand Valuation - Requirements for monetary brand valuation, 2010.
 14. Kam S., Angberg A.: The Creation Maintenance and Valuation of Brands, 2003.
 15. Salinas G., Ambler T.A.: Taxonomy of Brand Valuation Practice: Methodologies and Purposes, "The Journal of Brand Management" 2009, No. 17.
 16. Simon C., Sullivan M.: The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach, "Marketing Science" 1993, No. 12.
 17. Smith G.: Trademark Valuation, John Wiley & Sons, New York 1997.
 18. Smith G., Parr R.: Valuation of Intellectual Proprerty and Intangible Assets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 19. Srivastava R., McInish T., Wood R., Capraro A.: The Value of Corporate Reputation: Evidence From Equity Markets, "Corporate Reputation Review" 1997, No. 1.
 20. Zimmermann R., Klein-Boelting U., Sander B., Murad-Aga T.: Brand Equity Review, [w:] Brand Equity Excellence, Vol. 1, BBDO Group Germany, Dusseldorf 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu