BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyńska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery
Valuation of Intangible Assets on the Example of Rights to the Emission of Harmful Substances into the Atmosphere
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 60, s. 691-698, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Emisja zanieczyszczeń, Wycena wartości niematerialnych, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
Accounting, Pollution emission, Valuation of intangible assets, Entitlement to emissions
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono tematykę związaną z wyceną praw do emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Omówiony proces identyfikacji, pomiaru, wyceny i prezentacji praw do emisji CO2. (abstrakt oryginalny)

Permission to emit is defined in the Emission Trading Act of 22 December 2004, as a permission to release into the atmosphere greenhouse gas equivalents (or other listed in the act), which may be sold, transferred or discontinued (article 3 paragraph 15). Permissions are transferable, have real economic dimension and market value. They therefore exhibit the characteristics of property rights. The permissions are now granted under the National Allocation Plan. The characteristics of emission rights necessitate their measurement, valuation and presentation in the financial accounting system. Thus, the purpose of the article is the identification, measurement, valuation and presentation of these rights in accounting and financial reporting and their identification in light of the the law on income tax of legal entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784.
  2. http://pewp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ujednolicenie-statusu- prawnego- uprawnie-do-emisji-co2-&catid=37:gospodarka&Itemid=56.
  3. Prawo ochrony środowiska, DzU (23.01.2008).
  4. www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,181,1949,,,uchwala-nr-1811-komitetu-standardow- rachunkowosci- z-dnia.html (3.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu