BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Realizacja polityki dywidendy w wybranych spółkach z udziałem Skarbu Państwa
The Implementation of Dividend Policy in Selected Companies with State Treasury Shareholding
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 11-20, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polityka dywidend, Dywidenda, Spółki Skarbu Państwa
Dividend policy, Dividend, State Treasury company
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania była ocena zgodności polityki dywidendy realizowanej w wybranych spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa z założeniami określonymi przez zarządy tych spółek. Stwierdzono, że w latach 2010-2012 coraz częściej występowała sytuacja, gdzie faktycznie wypłacona dywidenda była wyższa od proponowanej przez zarząd spółki. Podwyższenie dywidendy często mieściło się jednak w ramach określonej przez spółki polityki dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to examine the conformity of dividend policy implemented in selected joint stock companies with State Treasury Shareholding with the assumptions made by their management boards. The author observed that in the years 2010-2012 there was a frequent situation when the actually paid out dividend was higher than the one determined by the management board. The increase in dividend fit however in the dividend policy determined by the companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allen F., Michaely R.: Payout policy, Wharton Financial Institutions Center 2002.
  2. Duraj A.N.: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
  4. Kowerski M.: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, WSE w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Kraków 2011.
  5. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997.
  6. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  7. Wypych M.: Strategie dywidendowe polskich spółek giełdowych, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Monografie i opracowania naukowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
  8. Denis D.J., Osobov I.: Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, "Journal of Financial Economics" 2008, nr 89.
  9. Kowerski M.: Nabycie akcji własnych jako forma wypłaty na rzecz akcjonariuszy, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu