BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Kredyt jako źródło finansowania inwestycji w praktyce gospodarstw rolnych - w świetle wyników badań empirycznych
Credit as the Source of Finance of Investment in Practice of Agricultural Farm - in Light of Result of Empirical Research
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 303-310, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Keyword
Gospodarstwa rolne, Kredyt inwestycyjny, Źródła finansowania
Arable farm, Investment loans, Source of financing
Note
summ.
Abstract
Celem badań była analiza wykorzystania kredytu w zakresie finansowania działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Dane do przeprowadzenia analizy uzyskano na podstawie ankiety. Ankieta miała charakter anonimowy i była skierowana do rolników, właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych. (fragment tekstu)

Investments taken by farmers, relate with modernization and development of the productive potential, contribute to increasing the competitiveness and the efficiency of farming. Their financing resist about connection of the own income and foreign capital in the form of credit. The aim of this article analyzes the utilization of credit in range of sponsorship of investment operation in agricultural farms in Western-Pomeranian region. The paper argues that the cofinancing of investment with credit dependent was from sizes of the agricultural farm, of age of his owner and of sources of revenue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K.: Kredyty preferencyjne w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 2. Czudec A.: Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008.
 3. Hartman M.: Rolnictwo a banki spółdzielcze. "Bank" 2000, nr 6.
 4. Kata R.: Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, 1 (322).
 5. Kata R., Mis T.: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy publicznych przez rolników w aspekcie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 7, 2005.
 6. Klepacki B.: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa 1997.
 7. Kulawik J.: Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa 1997.
 8. Kusz D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.
 9. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Stefko O.: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, No. 2(8).
 11. Wymysłowski S.: Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka. W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Difin, Warszawa 2004.
 12. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. AR, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu