BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Kapitał intelektualny agrobiznesu
Intellectual Capital of Agribusiness
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 8, s. 17-24, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Kapitał intelektualny, Agrobiznes, Rolnictwo
Intellectual capital, Agrobusiness, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano rezultaty bezpośredniego zastosowania metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny w przedsiębiorstwie agrobiznesu. Analizowano możliwości wykorzystania do porównań w czasie, zasobu kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of direct-application of one of the methods of measurement of intellectual capital - the weighed point and estimation profile method in the agricultural firm The use of this method for comparison of possessed intellectual capital in time was also analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  2. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Kozera M., Gołaś Z., Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. RN SERiA tom XI, zeszyt 5, Warszawa - Poznań - Olsztyn 2009, s. 166-171.
  4. Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przegląd Organizacji 9/2009, s. 11-13.
  5. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiór. Pod red. P. Wachowiaka SGH, Warszawa 2005.
  6. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu