BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerna-Grygiel Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Finansowanie infrastruktury technicznej dla zrównoważonego rozwoju
Financing of Technical Infrastructure for Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 21-28, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Infrastruktura techniczna, Gospodarka publiczna, Finanse
Sustainable development, Technical infrastructure, Public economy, Finance
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w finansowaniu infrastruktury technicznej dla zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2009. Zbadano wpływ tych zmian na stan środowiska naturalnego i jego ochronę. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes of technical infrastructure financing for sustainable development in Wielkopolskie voivodship in 2000-2009 period. The influence of those changes on environmental state and protection has been investigated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerna-Grygiel J.: Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich, "Ekonomia i Środowisko" 2000, nr 1(16).
  2. Fiedor B., Jończy R.: Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, [w:] Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Kośmicki E.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju a idea stanu stacjonarnego gospodarki, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2010, tabl. 30 (41). Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2007, tabl. 24 (33).
  5. Urbala S.: Finansowanie przedsięwzięć w gospodarce wodnej przez NFOŚiGW, [w:] Teoria i  praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress, Białystok-Wrocław 2007.
  6. Wojewódzka-Król K.: Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych, "Logistyka" 2010, nr 3 (logistyka.net.pl).
  7. Zarębski M.: Rola i znaczenie infrastruktury w gospodarce narodowej, [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2005.
  8. Zbaraszewski W.: Znaczenie funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska w  Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, [w:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu