BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerska Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Zmiany i ich determinanty w zarządzaniu finansami polskiej służby zdrowia
Changes and their Determinants in the Financial Management of Polish Healthcare
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 29-37, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Finanse służby zdrowia, Stratyfikacja
Health service, Health care finance, Stratification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Change is becoming the main focus of management and the change management process determines the success of an organization. For several years the healthcare system in Poland has been undergoing major changes, thus it has been adapting to the requirements of the modern world. The dynamics of changes of public healthcare is determined by several factors. The purpose of this study are changes in the financial management of the healthcare in Poland from 1999 to the present and determinants of these changes. The main determinants of changes of the health sector, namely demographic processes, social stratification, politics and informatization, were discussed. The diagram shows relations between them and the financial management of healthcare.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochyńska-Śmigielska E., Sedlak & Sedlak: Rozwarstwienie społeczne w Polsce na tle innych krajów OECD, 2009, www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.1778.
 2. Bojanowska E.: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, [w:] O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, II Kongres Demograficzny 2012, Warszawa 2012.
 3. Czerska I.: Ekonometryczna analiza mechanizmu wyrównawczego Kas Chorych, Rozprawa doktorska wykonana na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Mercika, Wrocław 2011.
 4. Czerska I., Jasiak-Kaczmarek B.: Algorytmy wyrównawcze Narodowego Funduszu Zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce, [w:] Zarządzanie Finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Szczecin 2012.
 5. Czerska I., Jasiak-Kaczmarek B.: Narodowy Fundusz Zdrowia jako współczesna organizacja zdrowotna w Polsce -systemy informatyczne i algorytmy wyrównawcze, [w:] Zarządzanie XXI wieku. Nowe koncepcje zarządzania, tom III, red. H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Monografia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 6. eWUŚ. Portal informacyjny, 2013, http://ewus.csioz.gov.pl.
 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Lisowska K.: System ochrony zdrowia 2013: zmiany w NFZ, nowa rola wojewodów. "Rynek Zdrowia" 2013, nr 1, www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/System-ochrony-zdrowia-2013-zmianyw- NFZ-nowa-rola-wojewodow,127433,14,1.html.
 9. MZ przedstawiło założenia ustawy o zdrowiu publicznym, 2012, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mzprzedstawilo- zalozenia-ustawy-o-zdrowiu-publicz,1,5315138,wiadomosc.html.
 10. Polityka demograficzna, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_demograficzna#Kszta. C5.82towanie_proces.C3.B3w_demograficznych.
 11. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2010.
 12. Rozwarstwienie społeczne i poziom życia w Polsce, "Praca. Polska 2010", Raport przygotowany przez S. Partner, Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" we współpracy z  ekspertami związkowymi, 2010.
 13. Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie "Starzenie się ludności Polski a  zabezpieczenie społeczne", Warszawa 2008, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_stanowisko_RRL_starzenie_ sie_ludnosci_Polski.pdf.
 14. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 15. Zmiany w kontraktowaniu leczenia szpitalnego, "Rynek Zdrowia" 2013, nr 1 (90).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu