BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Allocation of Risk in Public-Private Partnership Projects Undertaken by Local Governments in Poland
Alokacja ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 49-57, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie ryzykiem, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public finance, Local government finance, Risk management, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie prezentuje zagadnienie alokacji ryzyka w projektach partnerstwa publicznoprywatnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2009-2011. Problematyka ryzyka jest niezwykle istotna, gdyż w każdej działalności, a zwłaszcza inwestycyjnej występuje element ryzyka. W projektach PPP jest to kluczowe zagadnienie, gdyż jego alokacja przesadza o wpływie umowy o PPP na stan deficytu i długu publicznego. W oparciu o przeprowadzone przez Autora badania wskazano na podział ryzyk w realizowanych przez JST projektach PPP. (abstrakt oryginalny)

The article presents allocation of risks in public-private partnership projects undertaken by Polish local governments between 2009 and 2011. Risk is an extremely important issue because it is part of any activity, but particularly of investment projects. Allocation of risks in PPP projects is a key decision, as the accepted solutions determine the impact of a PPP contract on public deficit and debt levels. Based on her research, the author analyses the allocation of risks in PPP projects carried out by local governments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project finance, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
 2. Decyzja Eurstat o traktowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego i jego wpływie na dług i  deficyt publiczny, Released 18/2004, 11 Feb. 2004.
 3. Linzt, R.S.: An overview of Alternative institutional Arrangements for the Delivery of Urba Sernice: Public/Private Partnerships, A paper for Local Government Partnership Program, USAID/ Chemonics International, 1999.
 4. Manikowski, A.: Tarapaty, Z.: Metody oceny projektów gospodarczych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 5. Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy strona publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 6. Nahotko, S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Zeszyt nr 201, OPO, Bydgoszcz 2001.
 7. Yescombe, E.R.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 8. Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003.
 9. Zachorowska, A: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 10. Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, ed. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169, poz. 1420.
 12. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19, poz. 100 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU nr 19, poz. 101 ze zm.
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125, poz. 868.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu