BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kuzel Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Aktywność jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w przyciąganiu inwestorów zagranicznych
The Activities of Local Government Units of the Kujawsko-Pomorskie Region for Attracting Foreign Investors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 79-90, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Inwestycje zagraniczne
Public administration, Self-government administration, Foreign investment
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Artykuł prezentuje szereg instrumentów, stosowanych na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych do województwa kujawsko-pomorskiego. W szczególności autorzy skoncentrowali się na stopniu wykorzystania tych instrumentów w zależności od rodzaju jednostek samorządu terytorialnego. Omówiona została także ważność i skuteczność stosowanych instrumentów. Główne wątki artykułu oparte zostały na wynikach projektu badawczego zatytułowanego Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim zrealizowanego przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2011-2012. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a range of instruments that are used by local authorities to attract foreign investors to the Kujawsko-Pomorskie region. In particular, authors concentrate on the degree of utilization of these instruments depending on the local government unit type. Moreover, importance and effectiveness of the instruments applied have been both discussed. The major issues of the paper are based on the results of the research project entitled "Foreign Direct Investment in the Kujawsko- Pomorskie Region" conducted by a team from Nicolaus Copernicus University of Toruń, in the years 2011-2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, red. T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2006.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, red. T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2007.
 3. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2008.
 4. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko- pomorskim. Stan i znaczenie kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 5. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2009.
 6. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2010.
 7. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2011.
 8. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2012.
 9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, red. T. Karaszewski, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2012.
 10. Dunning J.H.: Global Capitalism at Bay? Routledge, London-New York 2001.
 11. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1993-2002, GUS, Warszawa 2004.
 12. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004.
 13. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 14. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 15. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 16. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
 17. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
 18. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 19. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 20. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 21. Dziemianowicz W.: Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne",1997, 21 (54).
 22. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Ocena konkurencyjności województw, IBnGR, Gdańsk 2000.
 23. Pilarska C.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 24. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2011 rok, GUS, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu