BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Prędkiewicz Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Płynność finansowa szpitali samorządowych w Polsce - wyniki badań empirycznych
Financial Liquidity of Public Hospitals in Poland - Empirical Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 169-179, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Szpitalnictwo, Płynność finansowa, Rentowność, Zadłużenie
Health service, Hospital service, Financial liquidity, Profitability, Indebtedness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano analizy płynności finansowej 67 szpitali w latach 2009-2011, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W 1/4 populacji badanych szpitali zaobserwowano zbyt wysoki poziom środków pieniężnych w stosunku do posiadanych zobowiązań. Przeprowadzone badania potwierdziły, że na kształtowanie się płynności finansowej wpływ ma rodzaj placówki (zabiegowe, niezabiegowe), a także wielkość placówki. Wyższe wskaźniki płynności finansowej osiągają szpitale zabiegowe, wielkie (powyżej 800 łóżek) oraz małe (od 221 do 400 łóżek). Do utrzymania płynności finansowej na wysokim poziomie przyczynia się wypracowanie zysku na poziomie operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the financial liquidity of 67 hospitals in years 2009-2011, which founders are local government units. In a quarter of the examined hospitals very high levels of cash, in relation to their financial obligations, were observed. The study confirmed that the level of financial liquidity is affected by hospital type (treatment, non-treatment) and its size. Higher liquidity ratios are achieved by treatment hospitals, large (over 800 beds) and small (from 221 to 400 beds). Making operational profit contributes to maintaining liquidity at a high level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami, t. II, PWE, Warszawa 2000.
  2. CZD bez pieniędzy. Komornik zachowuje się złośliwie, warszawa.gazeta.pl.
  3. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
  4. Krzemiński J.: Szpitale się łączą, inaczej nie przetrwają, http://m.obserwatorfinansowy.pl.
  5. Ministerstwo Zdrowia: Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010.
  6. Problemy Centrum Zdrowia Dziecka. Złe gospodarowanie, warszawa.gazeta.pl.
  7. Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M.: Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wskaźnikowa (raport).
  8. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego: Lecznictwo Stacjonarne w Małopolsce 2011 r.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu