BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Polityka kursowa a napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych - BIZ
Impact of Exchange Rate Policy on Inflow of Foreign Direct Investment (FDI) to Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 223-234, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Kurs walutowy, Polityka kursowa
Foreign investment, Exchange rates, Exchange policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
In the early days of political transformation in Poland, it was decided to integrate our (Polish) economy with the economy of Western Europe. This was the main objective of macroeconomic policy including the monetary policy and within it - the exchange rate policy. Polish Zloty (PLN) has been a freely convertible currency since April 2000. After accession to the European Union, a broad stream of foreign capital, mainly in the form of foreign direct investment, has flown to Poland. This had a positive impact on the GDP growth rate and the level of Official Reserve Assets in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G.: Rola BIZ w cyklu koniunkturalnym polskiej gospodarki, [w:] Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, red. A. Szablewski i I. Wojciechowska-Toruńska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 2. Fratzscher M.: Financial Market Integration in Europe: On the Effects of EMU on Stock Markets, ECB Working Paper, No. 48/2001.
 3. Gruszczyński M., Stokłosa M.: Efektywność nieoficjalnego rynku walutowego w Polsce w  latach 1982-1989, "Bank i Kredyt" 2006, nr 9.
 4. Jasiński L.J.: Polska polityka kursowa w warunkach umacniania się systemu rynkowego 1990-1998, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999.
 5. Jurek M., Marszałek P.: Monetary and exchange rate policy in Poland after 1990 - relationship and prospects of coordination, "Poznan University of Economics Review" 2008, No. 2, Vol. 8.
 6. Kołodko G.W.: Kwadratura pięciokąta: od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, "Poltext", Warszawa 1993.
 7. Małecki W.: Rynek walutowy w Polsce, Instytut Finansów, Warszawa 1996.
 8. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2011 roku, Druk Sejmowy nr 765 rozpatrywany 19 września 2012 r.
 9. Monitor Konwergencji Nominalnej, nr 11/2012.
 10. Nadzór bankowy 1989-2006, Narodowy Bank Polski.
 11. Polański Z.: Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitałowe, "Ekonomista" 2/2000.
 12. Ricards J.: Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis, Polish edition copyright © 2012 by Helion SA.
 13. Torój A.: Przegląd doświadczeń innych państw związanych z wprowadzeniem euro: wypełnienie kryterium stabilności kursowej, "Euroopracowania" 2011, nr 4.
 14. Wesołowski J.: System walutowy krajów RWPG, PWE, Warszawa 1997.
 15. Wiśnicka-Hańcza M.: Państwowy Nadzór nad działalnością banków, Kancelaria Sejmu, Informacja nr 145, Warszawa 1993.
 16. Wozinski J.: Historia pieniądzem pisana, czyli jak rządzący Polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą, Wydawnictwo "Prohibita", Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu