BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategie funduszy hedge na rynku towarowym
Strategies Adopted by Hedge Funds on Commodity Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 235-244, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Fundusze hedgingowe, Rynki towarowe, Instrumenty pochodne
Hedge fund, Commodity markets, Derivatives
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono powiązanie funduszy hedge z rynkiem towarowym. Na początku rozważań dokonano rozróżnienia między funduszem hedge a commodity pool. W kolejnej części zaprezentowano teoretyczne aspekty strategii managed futures, polegającej na obrocie zdywersyfikowanymi portfelami giełdowych kontraktów futures. W ostatniej części opracowania dokonano analizy wyników strategii managed futures. W zakończeniu zwrócono uwagę, że strategia managed futures odnosi sukcesy w postaci atrakcyjnych zysków, generowanych w różnych warunkach rynkowych. Fundusze managed futures są interesującą inwestycją samą w sobie, ale największą wartość stanowi ich potencjał dywersyfikacji portfela, wynikający z niskiej korelacji w stosunku do instrumentów tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the correlation between hedge funds and commodity market. To begin with, the author differentiates between hedge fund and commodity pool. Next section discusses theoretical aspects of managed futures strategy which involves trading diversified portfolios of futures positions. The last part of the article analyzes results received with reference to the managed futures strategy. The conclusion points out the success of managed futures strategy understood as considerable profits generated in various market conditions. Managed futures funds are interesting investment vehicles themselves. However, it is their potential for portfolio diversification, stemming from low correlation with traditional instrument, that is their greatest advantage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anson M.J.P.: Handbook of Alternative Assets, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2002.
 2. CISDM - Center for International Securities and Derivatives Markets, The Benefits of Managed Futures: 2006 Update, Isenberg School of Management, University of Massachusetts 2006.
 3. Commodity Trading Advisors: Risk, Performance Analysis and Selection, red. G.N Gregoriou, V.N. Karavas, F-S. L'habitant, F. Rouah, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2004.
 4. Doman M., Doman R.: Zależności na globalnym rynku finansowym w czasie kryzysów, "Ekonomista" 2010, t. 2.
 5. Edwards F., Park J.: Do Managed Futures make Good Investments, "The Journal of Futures Markets" 1996, Vol. 16, No. 5.
 6. Jaffarian E.: Managed Futures, [w:] Ch. Wilkens (red.): Advanced Core Topics in Alternative Investments, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
 7. Kat H.M.: Managed Funds and Hedge Funds: a Match made in Heaven, "Journal of Investment Management" 2004, Vol. 2, No. 1.
 8. Lhabitant F.-S.: Handbook of Hedge Funds, John Wiley & Sons, Londyn 2006.
 9. Lungarella G.: Managed Futures: a Real Alternative, "Harcourt AG. Strategy Focus", swissHedge, IV kwartał 2002.
 10. McCrary S.: Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2004.
 11. Schneeweis T.: The Benefits of Managed Futures, Alternative Investment Management Association, grudzień 2000.
 12. Stefanini F.: Investment Strategies of Hedge Funds, John Wiley & Sons, Londyn 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu