BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmińska-Haberla Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
The Promotion of Outward Foreign Direct Investment - Solutions from Emerging Economies
Promocja krajowych inwestycji zagranicznych - rozwiązania z krajów wschodzących
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 659-672, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Promocja inwestycji, Rynki wschodzące
Foreign investment, Investment promotion, Emerging markets
Note
summ.
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów wschodzących stały się faktem. Coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje działania za granicą, a jednym z czynników zachęcających je do tego jest aktywna promocja inwestycji krajowych za granicą. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań instytucjonalnych oraz stosowanych narzędzi w zakresie promocji inwestycji. Analiza rozwiązań wykorzystywanych na rynkach wschodzących wskazuje, że nie ma jednego rozwiązania, które funkcjonowałoby we wszystkich warunkach. Kraje wykorzystują różne instytucje, które w różnym zakresie zajmują się promocją inwestycji krajowych za granicą. Do najczęściej stosowanych instrumentów odpowiadających potrzebom inwestorów należą: dostarczanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz możliwości podejmowania tam działalności gospodarczej, konsultacje, pomoc w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych, pomoc finansowa oraz ubezpieczeniowa w szczególności od ryzyka politycznego. (abstrakt oryginalny)

Foreign direct investment from emerging countries has become a fact. More and more companies take actions abroad, and one of the factors that encourage them to do so is the active promotion of outward foreign investment. The main objective of this paper is to present institutional frameworks and measures used in active outward investment promotion. An analysis of the solutions used in emerging markets indicate that there is no single solution that would function under all conditions. Countries use a variety of institutions that vary in promotion of outward investments abroad. The most commonly used instruments that meet the needs of investors include: providing information on foreign markets and the possibility of making business there, consulting and assistance in finding business partners, assuring financial assisting and insurance from political risk in particular. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Freeman, D., 2008, China's outward investment. Challenges and opportunities for the EU, BICCS Policy Paper: www.academia.edu [dostęp: 30.03.2012].
 2. Hayakawa, K., Lee, H-H., Park, D., 2010, Investment promotion agencies. Do they work?, IDE Discussion Paper, no. 272, Institute of Developing Economies, www.ir.ide.go.jp [dostęp: 30.03.2012].
 3. KOTRA's Overseas Investment Support Services for SME's, APEC, 2008/SMEWG26/021
 4. Luo, Y. et. al., 2009, How emerging market governments promote outward FDI: Experience from China, Journal of World Business.
 5. National Development and Reform Commission People's Republic of China, http://en.ndrc.gov.cn/ [dostęp: 31.03.2012].
 6. OECD 1999, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. 3rd ed.
 7. OECD 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investmen, 4th ed.
 8. Rasiah, R., Gammeltoft P., Jiang., Y., 2010, Home government policies for outward FDI from emerging economies: lessons from Asia, International Journal of Emerging Markets, vol. 5, issue 3/4.
 9. TEKLA PLUS, www.teklaplus.pl [dostęp: 31.03.2012].
 10. World Investment Report (WIR) 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD, New York-Geneva.
 11. World Investment Report (WIR) 2010, Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, New York-Geneva.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu